Medicinteknik företaget Bactiguards nya huvudkontor i Botkyrka invigs av näringslivsministern

Medicinteknikföretaget Bactiguard inviger sitt nya huvudkontor och produktionsanläggning i Botkyrka den 23 mars kl 16.00. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker då Botkyrka för att veta mer om kommunens näringslivssatsning samt inviga huvudkontoret. 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Botkyrka kommun den 23 mars och tas emot av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (s). Näringsministern kommer att bjudas på en temperaturmätare och ett tvärsnitt av näringslivsklimat och företagande i Botkyrka. Besöket avslutas med en officiell invigning av medicinteknikföretaget Bactiguards nya huvudkontor och produktionsanläggning. 

- Vi är stolta över att Bactiguard finns i Botkyrka kommun. Vi jobbar aktivt med att Bactiguard ska få fler grannar och att det skapas ett life science kluster i Botkyrka, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

- Bactiguard är först med sin Life Science etablering på Alfred Nobels Alle. Vi ser fram emot att bygga vidare på detta kluster då detaljplanen blir klar i höst och frigör flera tomter för nyetableringar, säger Anna Anderberg, näringslivschef i Botkyrka kommun.

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag som jobbar för att förhindra vårdrelaterade infektioner genom att utveckla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Produktion sker i anläggningen i Botkyrka och bemannas av medarbetare från Samhall. 

- Vi är stolta över vårt samarbete med Bactiguard och att vi ges möjligheten att bemanna produktion av högkvalificerad medicinteknisk utrustning", säger Monica Lingegård, VD för Samhall. 

- Vi vill bidra till en livskraftig life science industri i Sverige, som bygger på dynamik och samverkan mellan näringslivet, akademin, sjukvården och politiken, därför är den lokala förankringen och samarbetet viktigt ", säger Christian Kinch, VD för Bactiguard, som nu flyttat hem produktion och samlat alla funktioner i den nya anläggningen i Botkyrka.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mob 070 8800 407

Anna Anderberg, näringslivschef Botkyrka kommun,  mob 073 4218 650 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj som består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 89 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Citat

Vi är stolta över att Bactiguard finns i Botkyrka kommun. Vi jobbar aktivt med att Bactiguard ska få fler grannar och att det skapas ett life science kluster i Botkyrka.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka
Bactiguard är först med sin Life Science etablering på Alfred Nobels Alle. Vi ser fram emot att bygga vidare på detta kluster då detaljplanen blir klar i höst och frigör flera tomter för nyetableringar.
Anna Anderberg, näringslivschef Botkyrka kommun
Vi vill bidra till en livskraftig life science industri i Sverige, som bygger på dynamik och samverkan mellan näringslivet, akademin, sjukvården och politiken, därför är den lokala förankringen och samarbetet viktigt.
Christian Kinch, VD för Bactiguard