Miljonsatsningar på gator och parker i Botkyrka

Botkyrka kommun väntas ikväll besluta att satsa 10 miljoner kronor på gator och parker.

Botkyrka kommun lägger 10 miljoner krononr extra på gator och parker under 2013. Så ser förslaget ut som kommunstyrelsen väntas anta ikväll den 7 oktober.

Det handlar om extra underhåll och tyngdpunkten – 6 miljoner kronor - ligger på beläggningsarbeten i bland annat Tullinge och på upprustning av busshållplatser i Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja. Pengarna kommer också användas till inköp av park- och lekutrustning och förbättringar av gångbron i Tumba Centrum samt till belysningsåtgärder.

-   Satsningen känns som en självklar del i den strategi vi haft länge: Att höja standarden på Botkyrkas vägnät, öka tryggheten och att utveckla det offentliga rummet. Det är också resultatet av den dialog som vi under en längre period har haft med kommunens medborgare, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg.

Satsningen på gator och parker tas ur de medel som Botkyrka kommun får i form av återbetalda sjukförsäkringspremier från AFA Försäkringar. Insatserna ska vara genomförda innan 2013 års utgång.

För mer information om vilka arbeten som planeras inom samhällsbyggnadsförvaltningen, se kommunens hemsida www.botkyrka.se, http://bit.ly/GI7OAq.

För frågor, kontakta:

Ulrika Persson, chef för gata/parkenheten, Botkyrka kommun 070-889 19 01

Peter Nyberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 070-886 12 91

Botkyrka den 7 oktober 2013

Marianne Berg

Kommunikatör, samhällsbyggnadsförvaltningen

08-530 616 46

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Citat

- Satsningen är resultatet av den dialog som vi under en längre period har haft med kommunens medborgare.
Peter Nyberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande