Botkyrka kommun får nöjd-kund-index 68

Report this content

Idag, tisdag den 25 april 2017, presenterade Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och Landsting, sin årliga undersökning som mäter hur väl kommunerna har presterat för sitt lokala näringsliv när det gäller myndighetskontakter.

Botkyrka kommun fick resultatet 68, vilket betyder att Botkyrka kommun tar ett kliv framåt i jämförelse med förra årets resultat som var 66.

- Det är ett steg i rätt riktning att vi har ökat med två enheter till 68. Extra positivt är att resultatet för service i bygglovsfrågor har förbättrats. Det betyder att våra insatser, såsom bygglov drop-in för företagare på Näringslivscenter, ger resultat. Vi vill passa på att tacka alla de företagare som ställt upp och svarat på undersökningen, säger Anna Anderberg, Näringslivschef i Botkyrka kommun.

Ökat förtroende i bygglovsfrågor

Det är framförallt det förbättrade resultatet för hantering av bygglovsfrågor som gör att Botkyrka kommun går framåt något i årets mätning.

- Genom att tillhandahålla relevanta checklistor på Botkyrka kommuns hemsida, vet företagarna vilka handlingar som ska lämnas in tillsammans med ansökan. Vi har även effektiviserat bygglovsprocessen för att ge snabbare startbesked och slutbesked till företagarna, säger Annelie Fager, Bygglovschef i Botkyrka kommun.

Mer om mätningen

NKI-enkäten mäter hur Botkyrka kommuns företagskunder uppfattar kontakterna med kommunen i sin myndighetsutövning. Det handlar om kontakterna i samband med sex olika myndighetsområden, bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagskunderna har svarat på enkätens frågor om hur bra kommunen varit på bland annat tillgänglighet, bemötande och effektivitet.

Hela rapporten:

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html 

Taggar:

Prenumerera

Citat

− Det är ett steg i rätt riktning att vi har ökat med två enheter till 68. Extra positivt är att resultatet för service i bygglovsfrågor har ökat avsevärt. Det betyder att våra insatser, såsom bygglov drop-in för företagare på Näringsliviscenter, ger resultat. Vi vill passa på att tacka alla de företagare som ställt upp och svarat på undersökningen.
Anna Anderberg, näringslivschef Botkyrka kommun
- Genom att tillhandahålla relevanta checklistor på Botkyrka kommuns hemsida, vet företagarna vilka handlingar som ska lämnas in tillsammans med ansökan. Vi har även effektiviserat bygglovsprocessen för att ge snabbare startbesked och slutbesked till företagarna, säger Annelie Fager, Bygglovschef i Botkyrka kommun.
Annelie Fager, bygglovschef Botkyrka kommun