Stor satsning på sänkt ungdomsarbetslöshet i Botkyrka kommun

Botkyrka kommun har fått medel från Europeiska Socialfonden för att i samarbete med Arbetsförmedlingen få ner arbetslösheten bland unga mellan 15 och 24 år. Målet är att sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka till regionsnittet. Det långsiktiga målet är att jämna ut socioekonomiska skillnader som påverkar ungas framtidsmöjligheter och på sikt bidrar till en hållbar utveckling i kommunen.

Idag är det fler ungdomar som är arbetslösa i Botkyrka än i andra kommuner i Stockholmsregionen. I januari 2015 var 8,7 % av inskrivna öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Stockholms län. I Botkyrka var motsvarande siffra 15 %.

Det beror dels på att Botkyrkas befolkning är ung och att många saknar gymnasieutbildning, men också på att kommunen har få stora arbetsgivare jämfört med andra Stockholmskommuner. Ett av politikens viktigaste mål i Botkyrka är att långsiktigt sänka ungdomsarbetslösheten och att arbeta aktivt med att Botkyrkaborna har arbete.

Projektet ligger i linje med ESF:s utlysning för ”Hållbar stadsutveckling” samt med den arbetsmarknadspolitik som Botkyrka kommun har. Det handlar om hållbarhet i ett längre perspektiv.

-        Vår ambition är att halvera arbetslösheten till 2020. För att klara av att göra det så behöver vi skapa fler jobb och se till att rusta Botkyrkaborna på de sätt som ger störst möjlighet till jobb och vidareutbildning. Jag är mycket glad över att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen nu kan kraftsamla våra insatser på ett målinriktat sätt, säger Marcus Ekman, nämndordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Satsningen går under namnet BASUN (Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen i samverkan för sänkt ungdomsarbetslöshet) och inleds med en nio månader lång analys- och planeringsfas. Projektledare är Beatrice Gustafsson på Jobbcenter i Botkyrka kommun:

-        I ett nära samarbete mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedling ska utnyttjandet av befintliga åtgärder hos respektive myndighet effektiviseras för att skapa en sammanhållen kedja av insatser utifrån den enskilde individens behov, säger Beatrice Gustafsson.

-        Det är först efter analys- och planeringsfasen som vi kan bli beviljade hela summan från Europeiska Socialfonden, det vill säga i juni 2016. Genomförandefasen startar alltså tidigast i augusti 2016, under förutsättning att resterande belopp betalas ut, säger Beatrice Gustafsson.

FAKTA: BASUN finansieras av medel från Europeiska Socialfonden, beviljat statsbidrag är 48 806 060 kronor. Projektet medfinansieras av Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem med kostnader för personalresurser motsvarande 24,8 miljoner kronor. Total budget är 73,6 miljoner kronor. Medel för analys- och planeringsfas från ESF ligger på ca 2.7 miljoner. Andra projekt inom utlysningen för ”Hållbar stadsutveckling” har beviljats medel i Södertälje kommun och Stockholms stad.

Hediye Güzel

PR- pressansvarig

Botkyrka kommun

tel: 08 530 62492

mob: 072 711 7580

hediye.guzel@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 88 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

BASUN finansieras av medel från Europeiska Socialfonden, beviljat statsbidrag är 48 806 060 kronor. Projektet medfinansieras av Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem med kostnader för personalresurser motsvarande 24,8 miljoner kronor. Total budget är 73,6 miljoner kronor. Medel för analys- och planeringsfas från ESF ligger på ca 2.7 miljoner. Andra projekt inom utlysningen för ”Hållbar stadsutveckling” har beviljats medel i Södertälje kommun och Stockholms stad.
Twittra det här

Citat

- Vår ambition är att halvera arbetslösheten till 2020. För att klara av att göra det så behöver vi skapa fler jobb och se till att rusta Botkyrkaborna på de sätt som ger störst möjlighet till jobb och vidareutbildning. Jag är mycket glad över att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen nu kan kraftsamla våra insatser på ett målinriktat sätt, säger Marcus Ekman, nämndordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Marcus Ekman, nämndordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden