Äldre och anhöriga med när Botkyrka utvecklar hemtjänsten

Botkyrkabon Anne-Christin Blixth var kritisk till hemtjänsten. Nu leder hon kommunens möte om hur hemtjänsten ska bli bättre – tillsammans med ansvariga i Botkyrka.

Den 21 mars håller kommunen möte om hur hemtjänsten ska bli bättre. Inbjudna är äldre och anhöriga för att diskutera lösningar på det man upplever som problem. Ann-Christine Blixth, vars mamma hade hjälp av Botkyrkas hemtjänst i flera år, är med och leder mötet. Hon hoppas kunna inspirera andra att berätta hur man tycker att hemtjänsten ska fungera.

– Vi vill lyssna på alla de som har erfarenhet av hemtjänsten, och höra deras åsikter om hur vi kan bli bättre. Därför känns det extra roligt att Ann-Christin, som varit både kritisk och haft många goda idéer om hemtjänsten är med och leder mötet, säger Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen i Botkyrka.

Mötet kommer att fokusera på hur hemtjänsten ska komma till rätta med de låga resultat för flexibilitet, bemötande, och möjligheter för de äldre att vara med och påverka, som kom fram i den brukarundersökning som gjordes bland hemtjänsttagare i höstas.

– Det är ju vi, anhöriga, brukare och vänner, som upplever problemen med hemtjänsten. Jag är övertygad om att det också är vi som har lösningen på dem. Därför är det viktigt att vi träffas och delar med oss av tankar och erfarenheter, säger Ann-Christine Blixth.

Mötet hålls 21 mars i kommunalhuset i Tumba. Medier är välkomna att närvara.
Tid: kl. 17-19
Plats: kommunalhuset plan 2, Munkhättevägen 45, Tumba

För mer info vg kontakta
Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef äldreomsorg, vård- och omsorgsförvaltningen, tel. 070-886 16 23, e-post: mahria.perssonlovkvist@botkyrka.se

Sofia Karlsson, kommunikatör. vård- och omsorgsförvaltningen,tel. 076-115 00 59,  sofia.karlsson@botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media