Botkyrka kommun satsar drygt 1,3 miljoner kronor på föreningslivet

Nu satsar vi på föreningslivet i Botkyrka genom att öka föreningsbidraget med 850 000 kronor. Samtidigt stärker vi möjligheten för föreningslivet att genomföra större evenemangg med hjälp av sponsring.  Till det avsätts 500 000 kronor, som föreningar kan söka för sponsring av större evenemang. Tillsammans blir det 1,35 miljoner kronor som stärker hela föreningslivet.

- Föreningslivet i Botkyrka är fantastiskt och är mycket viktiga för utvecklingen av vår kommun. Därför föreslår vi en satsning som innebär en förstärkning av föreningsbidragen för hela föreningslivet samtidigt som sponsring av större evenemang fortsätter, säger Robert Aslan (s), kultur och fritidsnämndens ordförande

En utvärdering av kommunens sponsringsverksamhet har genomförts för att se vilken effekt de 850 000 kronor gett, som läggs på sponsring varje år. Utvärderingen visar att medlen för sponsring inte ger tillräcklig utdelning till kommunen i form av marknadsföring och publicitet. Utifrån utredningens resultat föreslås nu kommunstyrelsen besluta att stärka föreningsbidragen för hela föreningslivet samtidigt som sponsringsarbetet fortsätter, men med fokus på evenemang. Förslag till förändringen ska behandlas på kommunstyrelsens möte den 2 maj.

- Vi kommer att jobba fram ett förslag för hur vi ska fördela de nya resurserna under hösten. Efter nämndbeslut kan vi berätta mer om hur de kommer föreningslivet och medborgare till godo på ett mer konkret sätt, säger verksamhetschef Roger Vintemar.

Faktaruta:

- Föreningsbidragen höjs med 850 000 kronor

- Föreningar kommer fortsatt kunna söka sponsring för större evenemang från nya avsatta medel på 500 000 kr

- Kommunens tidigare sponsrings verksamhet förändras till evenemangsbaserad sponsring.

- Förslaget till beslut tas upp på kommunstyrelsen sedan kommunfullmäktige i maj månad, därefter kommer föreningar kunna ansöka om medel för större evenemang.

- Kultur och fritidsförvaltningen kommer efter beslutet att bereda ökningen av föreningsbidragen under hösten och mer information om exakt när och hur pengarna kommer distribueras kommer efter det.

För mer information, var god kontakta:

Robert Aslan (S), kultur och fritidsnämndens ordförande via politisk sekreterare Johannes Svensson, politisk sekreterare tel 070-187 08 80, johannes.svensson@botkyrka.se.

Roger Vintemar, verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen, tel 076-107 75 33

 

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 90 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera