Botkyrka Sveriges bästa LSS-kommun

Botkyrka kommun är vinnare av priset Bästa LSS-kommun. Segern togs hem efter att Botkyrka har visat att man vill skapa förutsättningar för alla att kunna påverka sin vardag.

Det blev stor glädje när det stod klart att Botkyrka kommun vann det allra första priset som Sveriges bästa LSS-kommun, som delades ut under torsdagen på Scandic Grand Central i Stockholm. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har funnits i drygt 20 år och nu vill man uppmuntra och visa på goda exempel som görs i Sveriges alla kommuner.

Jag är stolt och glad över att Botkyrka utsetts till årets LSS-kommun. Det är en utmärkelse som förpliktigar och vi behöver fortsätta utveckla vårt arbete. För många av våra medborgare möjliggör LSS goda livsvillkor, delaktighet i samhället och frihet över sin vardag. Det är unikt, det är vackert och det är något som är värt att försvara, säger Tuva Lund (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka.

Botkyrka kommun tog hem vinsten i hård konkurrens med finalisterna Örgryte-Härlanda stadsdel i Göteborg och Enköping kommun som alla gav juryn en svår uppgift att utse en vinnare.

Juryns motivering lyder:

”Botkyrka har höga ambitioner om att följa LSS intentioner för att skapa individuella lösningar. Som exempel på hur kommunen tar nya, kloka initiativ vill juryn särskilt nämna möjligheten för de boende på en ny gruppbostad att själva vara med om att utse personal till boendet.

För att skapa förutsättningar för att alla ska kunna påverka sin vardag har kommunen även en särskild brukarombudsman med uppgift att stå på den enskildes sida.

Botkyrka har vidare en budgetmodell som innebär att, om antalet personer som tillhör LSS personkrets växer, så ökar resurserna för att verkställa insatserna.”

- Vi vann! Jag är så stolt och glad att samarbeta med fantastiska medledare som har brukarens fokus på riktigt. Botkyrkas omsorg om personer med funktionsnedsättning har gjort ett imponerande arbete för att öka brukarnas delaktighet och inflytande i sin vardag. Det här visar att det gett resultat att vi har flyttat fokus från ett mer traditionellt verksamhets- och medarbetarperspektiv på omsorgen till att utforma stödet efter brukarnas verkliga behov. Nätverkande, kunskapsdelning och transparens är ledstjärnor i arbetet, säger Pia Bornevi, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen. 

- Så roligt och spännande att få vara delaktig i den verksamhet som visar att saker är möjliga. Brukarens fokus, delaktighet och möjlighet till kommunikation ska genomsyra allt vi gör. Brukarombudsmannen är ett unikt stöd i det. Det handlar inte bara om att öka kompetensen och införa nya arbetssätt, såsom brukardelaktighet vid rekrytering, utan om att använda brukarnas faktiska erfarenheter i varje möte. Det är brukarna och medarbetarna och alla chefer som tillsammans är möjliggörarna och som nu ska firas! säger Petra Oxonius, verksamhetschef vid omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Initiativet till tävlingen togs av Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, som delade ut priset tillsammans med Valter Bengtsson från Föräldrakraft och webbsidan HejaOlika. Juryn utgörs av Vilhelm Ekensteen, Elaine Johansson, Maria Johansson, Eva Olofsson, David Lega, Henrik Petrén och Thomas Jansson. I juryn ingår även Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och rådgivning, och Valter Bengtsson, chefredaktör.

Prisutdelare var Bengt Westerberg som var socialminister när LSS-lagen blev en verklighet.

För mer information:

Petra Oxonius, verksamhetschef vid omsorgen om personer med funktionsnedsättning, vård- och omsorgsförvaltningen, Botkyrka kommun
petra.oxonius@botkyrka.se , 08-530 618 63 

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 89 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media