Botkyrka vill stärka jämlikheten i ungas idrottande

Botkyrka fastslår att ett av målen med kommunens idrottspolitik är att kvinnor och män ska ha lika villkor i sitt idrottsutövande. Nu har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en rapport om hur jämställd idrotten i Botkyrka är – och om hur man går vidare för att uppnå målet.

Rapporten pekar på att pojkar utgör majoriteten inom föreningsidrotten, vilket också är den idrottsform som kommunen stöttar ekonomiskt. Det är troligt att merparten av resurserna som läggs på idrotten går till pojkarna, och Botkyrka behöver därför hitta sätt att stötta idrott och rörelse som sker utanför föreningslivet.

- I en studie av Göteborgs stad 2012 kom det fram att det var fler kvinnor än män som tränade hos privata aktörer, och då framförallt sådana som erbjuder gym och träningspass, säger Susanna Evert, utredare i Botkyrka kommun och fortsätter:
-
 Vi vet inte hur det ser ut hos privata träningsaktörer i Botkyrka, men om vi har samma mönster här betyder det att tjejer i större utsträckning bekostar sin träning själva, medan killars idrottande stöds av kommunen.

Rapporten visar också på vikten av att mäta könsfördelningen på idrottsanläggningar och inom spontanidrotten för att få mer vetskap om hur satsningar kan ge resultat i form av ett mer jämställt idrottande.

Rapporten redovisades för kultur- och fritidsnämnden den 17 maj 2013, då kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder i nästa framåtsikt.

- Jämställdheten är ett viktigt mål i vårt idrottspolitiska program och rapporten visar att vi måste jobba vidare med att få ett mer jämställt idrottande bland unga i Botkyrka, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Gökinan.

För mer information kontakta:

Susanna Evert, utredare, kultur- och fritidsförvaltningen Botkyrka kommun:

susanna.evert@botkyrka.se

08- 530 615 23

Mattias Gökinan, ordförande kultur- och fritidsnämnden Botkyrka kommun:

mattias.gokinan@botkyrka.se

070-592 60 37

Prenumerera