Nu startar AcadEMic POWER i Botkyrka

Botkyrka Vuxenutbildning har fått 3,6 miljoner kronor av Integrationsfonden för att under två år utveckla sitt arbete med utländska akademiker.

Från och med nu och fram till april 2015 ska projektet AcadEMic POWER drivas av Botkyrka Vuxenutbildning i Botkyrka kommun.

Genom vägledning, mentorskapsprogram och språkundervisning vill projektet bidra till att deltagarna snabbare kommer ut i arbete som motsvarar deras kompetens. Idag är det som regel en utdragen process.

-        Tiden är oerhört viktig. Sverige tappar akademikernas kompetens om de hinner fastna i andra branscher med enklare jobb. I Botkyrka har vi bestämt oss för att försöka vända den trenden, berättar Per Andersson, rektor för Botkyrka Vuxenutbildning och ordförande i projektets styrgrupp.

Man vill också att projektet ska leda till att det upprättas en organisation och ett individanpassat program för mottagande av högutbildade utrikesfödda i Botkyrka.

-        Traditionella kommunala insatser och metoder för högutbildade är idag inte tillräckliga. Det finns behov ett helhetsgrepp kring högutbildades situation, säger Serdar Korkmaz, projektledare för AcadEMIc POWER.

I projektet kommer Botkyrka Vuxenutbildning att samverka med myndigheter, högskola/universitet, näringsliv och föreningsliv. Deltagarna är dessutom själva aktiva i utformningen av projektet och arbetet kommer att genomsyras av metoder för stärkt egenmakt.

Löpande information om projektet kommer att finnas på Botkyrka Vuxenutbildnings webbplats http://vux.botkyrka.se och via Twitter på @AcademicPower.

AcadEMic POWER medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Integrationsfonden.

Kontaktpersoner:

Serdar Korkmaz, projektledare för AcadEMic POWER, Botkyrka Vuxenutbildning. Serdar.korkmaz@botkyrka.se, 08-530 628 90

Per Andersson, rektor och ordförande i styrgruppen för AcadEMic POWER, Botkyrka Vuxenutbildning. Per.andersson@botkyrka.se, 08-530 620 28

Serdar Korkmaz, projektledare för AcadEMic POWER, Botkyrka Vuxenutbildning. Serdar.korkmaz@botkyrka.se, 08-530 628 90

Per Andersson, rektor och ordförande i styrgruppen för AcadEMic POWER, Botkyrka Vuxenutbildning. Per.andersson@botkyrka.se, 08-530 620 28

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tiden är oerhört viktig. Sverige tappar akademikernas kompetens om de hinner fastna i andra branscher med enklare jobb. I Botkyrka har vi bestämt oss för att försöka vända den trenden.
Per Andersson