Unik fika ger service och fler jobb i Botkyrka

15 maj invigs ett annorlunda matkafé på Orrens servicelägenheter i Botkyrka. Det handlar om ett unikt samarbete, som ger bättre service till äldre och meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. 

Matkaféet är ett samarbete mellan Botkyrka kommuns äldreomsorg och dagliga verksamhet för personer med funktonsnedsättning. Syftet är att skapa en träffpunkt för äldre som bor i Orrens servicelägenheter i Tumba, och meningsgull sysselsättning åt dem som står utanför arbetsmarknaden.

– Att ingå i en gemenskap och känna att man gör nytta är viktigt. Med kaféet ökar vi möjligheten till meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i Botkyrka. Arbetstagarna på kaféet kommer att sprida både nytta och glädja bland de äldre, säger Jill Melinder (S) ordförande i arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden.

Matkaféet öppnar i fräscha nyrenoverade lokaler på Orren. Här kan de boende äta lunch, fika med anhöriga, träffa grannar eller ta en pratstund med kaféets personal.

– Kaféet ökar servicen och tryggheten för de äldre på Orren. Nu blir det mer liv och rörelse, och en härlig plats där man kan umgås över generationsgränserna, säger Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Invigning Orrens matkafé
­– Press är varmt välkomna att delta!

Tid: 15 maj kl. 16.30–18
Plats: Orrens servicelägenheter, Gröndalsvägen 12 A, Tumba

  • 16.45 Invigningstal: Jill Melinder (S) ordförande i arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden och Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden
  • 17.00 Annika Gindin, verksamhetschef daglig verksamhet, berättar om kaféet
  • 17.10 Bandklippning
  • 17.15 Smörgåstårta och kaffe

Med på invigningen är boende och anhöriga på Orren samt representanter från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet, vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Kontakt:

Jill Melinder (S), ordförande i arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden
tel: 0702-83 51 55, e-post: jill.melinder@botkyrka.se

Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden
tel: 0734-21 85 91, e-post: tuva.lund@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera