Byggbehov - uppbyggnad av initalt underskott sedan 2006


Fotograf: Boverket

Diagram som visar hushållförändring, beståndsförändring och ackumulerat underskott under perioden 2006-2020

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende och generaldirektör är Anders Sjelvgren. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet och har cirka 260 anställda i Karlskrona och Malmö. www.boverket.se

Prenumerera