Om oss

Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende och generaldirektör är Anders Sjelvgren. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet och har cirka 260 anställda i Karlskrona och Malmö. www.boverket.se

Prenumerera