Den sista konverteringen till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019

Den sista utestående konverteringen gör att att finansieringsupplägget med konvertibler är nu avslutat

Antalet konvertibler som konverterades den 3 januari 2020 var 12 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den fjärde tranchen för framtida omvandling är därmed noll (0). Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 48 143 209. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 265 486. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket blir 48 408 695.

Konverteringspriset blir per 4,52 SEK aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 1 200 000 SEK.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:  

http://www.braincool.se/nyemission/

När de nya aktierna utfärdas av Bolagsverket kommer 160 144 aktier att återlämnas till Hans Henriksson som lånat ut aktierna som en del av upplägget och 105 342 aktier ges ut till L1.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

  • Finansieringsupplägget med L1 är i samband med denna konvertering härmed avslutad.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar