Sista dag för handel inklusive rätt till TO3 2019-2022

Report this content

Den 5 april 2019 är avstämningsdag i Euroclear för rätten att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 2019-2022. Detta innebär att sista dagen för handel i BrainCools aktie inklusive rätt till teckningsoptionerna är 3 april 2019. Första dag aktien handlas exklusive rätt att erhålla TO3 är den 4 april 2019.

Teckningsoptionerna beräknas upptas till handel på Spotlight Stock Market den 10 april 2019, under ISIN-kod SE0012481372. BrainCool delar ut teckningsoptionerna till sina aktieägare för att minimera utspädning i och med den finansieringslösning som offentliggjordes 23 november 2017.

-Innehavare av teckningsoptioner serie TO3 2019-2022 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, dvs från listningsdatumet till och med 1 maj 2022.

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/nyemission 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar