Om oss

BrainLit upprätthåller livets naturliga rytm genom att utveckla personligt ljus. Företaget är en lösningsleverantör av BioCentric Lighting™ system. BrainLit levererar all mjukvara och hårdvara som behövs och lämnar över en nyckelfärdig belysningslösning anpassad till kundernas miljö och behov. Utbildningsprogrammet som BrainLit förser kunderna med säkerställer att belysningen är optimal för att främja välbefinnandet för människorna som vistas i ljuset.

Prenumerera