BrainLit – Ny VD

BrainLit – företaget som skapat BioCentric Lighting™ – har anställt Niclas Möttus Olsson som ny VD. De senaste 15 åren har Niclas verkat i Asien och USA och flyttade nyligen med familjen till Lund och han tar med sig en framgångsrik internationell karrär inom Health Care och Life Science till bolaget.

Press release

BrainLit – Ny VD

5/02/2019

BrainLit – företaget som skapat BioCentric Lighting™ – har anställt Niclas Möttus Olsson som ny VD. De senaste 15 åren har Niclas verkat i Asien och USA och flyttade nyligen med familjen till Lund och han tar med sig en framgångsrik internationell karrär inom Health Care och Life Science till bolaget.

”BrainLit är fortfarande ett ungt bolag med mycket lovande framtidsutsikter’ säger Mats Leifland styrelsens ordförande. ‘När nuvarande VD Ofelia Madsen valde att lämna bolaget så har vi sökt efter en tillväxtorienterad VD med dokumenterade resultat från internationella verksamheter samt med ett omfattande internationellt nätverk. När Niclas namn dök upp så kände vi att det var en perfekt matchning” fortsätter Mats.

“Att få möjligheten att utveckla BrainLit till att bli ett framgångsrikt, globalt företag är en otroligt stimulerande utmaning som jag ser mycket fram emot” säger Niclas. “BrainLit kan göra verklig skillnad och hjälpa människor till större välmående samt reducera effekterna från många av samtidens välfärdssjukdomar. Bolaget har dessutom en närmast unik möjlighet att driva industrin framåt” understryker Niclas. BrainLit har redan ett antal lyckosamma installationer bl.a. på sjukhus, på konferensanläggningar, i skolor, på kontor och har nyligen startat sin internationella expansion med installationen på Sveriges generalkonsulat i Hong Kong.

”Vi har väldigt stora förhoppningar med bolaget och med Niclas vid rodret är jag övertygad om att vi kommer nå våra mycket ambitiösa tillväxtmål” avslutar Mats.

For further information:

Niclas Olsson                                                       Mats Leifland
VD                                                                        Styrelseordförande
BrainLit AB                                                           BrainLit AB     
Tel: + 46 720 255 563                                          Tel: +46 733 371 006

niclas.olsson@brainlit.se                                

BrainLit sustains the natural rhythm of life by developing personalized light. The company is a solution provider of BioCentric Lighting™ systems. BrainLit delivers all required software, hardware, and hands over a turn-key lighting solution adapted to the customers’ environment and needs. The educational program BrainLit provides, ensure that the lighting solution is optimal to benefit the well-being of the people exposed to the light.

Niclas Olsson
CEO
+46 (0) 720 255 563
niclas.olsson@brainlit.se
BrainLit upprätthåller livets naturliga rytm genom att utveckla personligt ljus. Företaget är en lösningsleverantör av BioCentric Lighting™ system. BrainLit levererar all mjukvara och hårdvara som behövs och lämnar över en nyckelfärdig belysningslösning anpassad till kundernas miljö och behov. Utbildningsprogrammet som BrainLit förser kunderna med säkerställer att belysningen är optimal för att främja välbefinnandet för människorna som vistas i ljuset.

Taggar:

Om oss

BrainLit upprätthåller livets naturliga rytm genom att utveckla personligt ljus. Företaget är en lösningsleverantör av BioCentric Lighting™ system. BrainLit levererar all mjukvara och hårdvara som behövs och lämnar över en nyckelfärdig belysningslösning anpassad till kundernas miljö och behov. Utbildningsprogrammet som BrainLit förser kunderna med säkerställer att belysningen är optimal för att främja välbefinnandet för människorna som vistas i ljuset.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att få möjligheten att utveckla BrainLit till att bli ett framgångsrikt, globalt företag är en otroligt stimulerande utmaning som jag ser mycket fram emot
Niclas Olsson, VD
Vi har väldigt stora förhoppningar med bolaget och med Niclas vid rodret är jag övertygad om att vi kommer nå våra mycket ambitiösa tillväxtmål
Mats Leifland, Styrelseordförande
BrainLit kan göra verklig skillnad och hjälpa människor till större välmående samt reducera effekterna från många av samtidens välfärdssjukdomar. Bolaget har dessutom en närmast unik möjlighet att driva industrin framåt
Niclas Olsson, VD