Självsäkra svenskar ger högt betyg till sin personlighet inför en arbetsintervju

Tre fjärdedelar (75 %) av svenskarna ser sina chanser som goda eller ganska goda att få ett jobb enbart baserat på sin personlighet. Social kompetens och förmågan att anpassa sig till nya situationer lyfts som de främsta anledningarna. För unga svenskar anges förmågan att lära sig nya saker snabbt och att övertyga andra om detta som det viktigaste skälet. Det visar en undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Bredband2.  

Engagemang, vilja och personlighet väger ofta lika tungt i rekryteringsprocesser som ett välskrivet cv. Bredband2 står inför flera rekryteringar under 2018 och kommer under året testa ett alternativt sätt att hitta ny personal, där individuella egenskaper inledningsvis går före cv:t. Potentiella medarbetare kommer att få möjlighet att via korta videomeddelanden introducera sig själva som ett första steg i rekryteringsprocessen. Inför detta ville Bredband2 ta reda på hur svenskarna själva ser på sina chanser att få ett jobb enbart baserat på sin personlighet. 

– Som många andra arbetsgivare vill vi rekrytera personal med rätt inställning och personlighet. Social kompetens och anpassningsförmåga är egenskaper som rimmar väl med vad vi letar efter och det är intressant att se att svenskarna är självsäkra kring dessa egenskaper. Genom att inledningsvis fokusera på personlighet istället för inskickade cv:n och på så sätt vända på rekryteringsprocessen, riskerar vi inte att missa goda kandidater, säger Daniel Krook, VD för Bredband2. 

Undersökningen visar också flera intressanta skillnader mellan yngre och äldre svenskar. Bland annat är fler yngre än äldre säkra på sin förmåga att lära sig nya saker och övertyga andra om detta. Mer än en femtedel (22 %) av 18-39-åringar anser att detta är den personliga egenskap som skulle resultera i ett nytt jobb, om arbetslivserfarenheten inte spelar någon roll. Motsvarande andel är endast 12 % för svenskar mellan 50-59 år. 

– Världen är mer snabbrörlig idag än någonsin, där nya utmaningar och förändringar i en persons arbetsuppgifter blir en naturlig del av arbetslivet. Att unga människor ser förmågan att lära sig nya saker snabbt känns därför helt naturligt och lovande för oss som arbetsgivare, säger Daniel Krook. 

Under januari 2018 inleder Bredband2 sin stora rekryteringskampanj baserat på företagets motto ”många snackar, vi lyssnar”. Som en del av kampanjen uppmanas potentiella medarbetare att skicka in en kort videopresentation via sociala medier eller Bredband2:s webbplats. Kampanjen inleds den 15 januari och pågår under cirka en månad. 

Se bifogat faktablad för ytterligare information om undersökningen.  

För mer information vänligen kontakta:

Daniel Krook, VD

Tel.: 0706 99 56 60

E-post: daniel.krook@bredband2.se 

Om Bredband2

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 225 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Södra Tullgatan 4, 211 40 Malmö | Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm Växel: 0771-51 85 00 Fax: 040-12 58 90 Hemsida: http://www.bredband2.com/

Taggar:

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.