Bricknode delårsrapport tredje kvartalet 2021

Report this content

Tredje kvartalet 2021

  • Nettointäkterna ökade med 33 procent till 3 880 (2 918) TSEK
  • Net revenue retention rate uppgick till 127 procent
  • Nytt avtal undertecknat med TBC Capital, med ökade intäkter som följd

Januari – september 2021

  • Nettointäkterna ökade med 40 procent till 11 114 (7 920) TSEK

Kommentarer från Stefan Willebrand, grundare & VD, Bricknode

"Tredje kvartalet 2021 är vårförsta kvartalsrapport som börsnoterat bolag. Bricknode fortsätter sin expansiva tillväxtresa genom att fokusera på global försäljning och marknadsföring för att öka kännedomen om det finansiella nätverk vi håller på att skapa.

Nettointäkterna ökade med 33 procent jämfört med samma kvartal föregående år och speglar vår förmåga att snabbt förverkliga och få ut våra SaaS-lösningar till kunderna.

Under augusti tillkännagav vi flera nyckelrekryteringar i Storbritannien vilket vittnar om vårt omfattande arbete med att expandera vårt nätverk och finnas på plats i fler regioner.

I slutet av augusti hade vi nöjet att meddela att TBC Capital, Georgias ledande investmentbank, blev kund till Bricknode och anslöt sig till vårt nätverk. Affären innebär en ökning av Bricknodes månatliga återkommande intäkter med i genomsnitt 20 procent, jämfört med aktuella månatliga återkommande intäkter vid tidpunkten för avtalet."

Kontakter

Bricknode

Stefan Willebrand, VD och grundare

stefan@bricknode.com

+46 8 122 086 87

Certified Adviser

Amudova AB  

+46 8 546 017 58

info@amudova.se

Om Bricknode

Bricknode är ett B2B-fokuserat SaaS-företag som tillhandahåller en skalbar, molnbaserad mjukvara som gör det möjligt för finansiella företag att lansera digitala produkter i snabb takt. Plattformen gör det enkelt för kunder att bygga eller utveckla nästan vilken finansiell produkt som helst med fullständig lösning för kapitalförvaltning, aktiehandel, fonder, utlåning och inlåning. Företaget erbjuder också outsourcinglösningar för back-office-administration. Bricknode grundades 2010 och stöder finansiella företag globalt. Läs mer på bricknode.comLinkedIn och Twitter.

Denna information är sådan som Bricknode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30 14:00 CET.