Dela

Kontakt

 • Stefan Willebrand

  VD och grundare


  Lögegatan 11 541 30 Skövde Sweden
  +46 8 122 086 87
  https://www.bricknode.com/
 • Erik Hagelin

  vice VD


  Lögegatan 11 541 30 Skövde Sweden
  +46 73 378 80 82
  https://www.bricknode.com/
 • Länkar

  Citat

  Vår målsättning är att bli det främsta molnbaserade ”ekosystemet” för finansiella företag, institutioner, fintech-innovatörer och apputvecklare. Att integrera Nasdaqs system med våra ser vi som ett kvitto på att vi är på god väg
  Stefan Willbrand
  I och med lanseringen av Bricknode Fund Manager har vi nu verktyg för både buy-side-deltagare och sell-side-deltagare inom samma plattform och kan uppnå många nätverkseffekter. Fondbolag producerar finansiella produkter som mäklarna säljer och genom att existera i samma system kan en realtidslänk etableras mellan dessa företag.
  Stefan Willebrand, VD och medgrundare
  Vi har använt allt det vi har lärt oss under de dryga 10 år som vi har utvecklat molnbaserade tjänster för finansbranschen och skapat den här produkten med input från flera fonder. Vi har verkligen försökt att göra ett användarvänligt gränssnitt och göra något komplext till något enkelt med fokus på användaren.
  Erik Ekblom, Produktansvarig Bricknode Fund Manager
  I min roll som VD för Bricknode, där vi arbetar för att hjälpa våra kunder och partners vilka är finansiella institut genom att leverera mjukvara, samt som ordförande för Kreditbörsen, där vi arbetar med peer to peer utlåning direkt mot slutkunder, stöter jag på många olika typer av myndighetsrapportering. Svenska Skatteverket har föredömlig dokumentation och vägledning om hur rapportering ska ske med tydliga specifikationer och tekniska beskrivningar för mjukvaruleverantörer. Tyvärr har senaste årens utökade krav från EU bidragit till att myndigheter som Finansinspektionen har hamnat på efterkälken och inte hinner med att skapa dokumentation och specifikationer för de företag som står under dess tillsyn. Fokus för företagen och myndigheterna blir tyvärr inte att skapa bättre finanstjänster för konsumenterna utan istället går alla resurser åt för att införa mer regleringar vilket i slutändan drabbar konsumenten genom högre kostnader. I kommunikation med myndigheter är det fortfarande överföring av filer i olika format som gäller men det vore intressant att utröna möjligheterna till att arbeta med öppna API även från myndigheternas sida.
  Stefan Willebrand, VD för Bricknode
  ”Som vanligt inför stora regulatoriska förändringar råder förvirring bland många inblandade parter och därför är vi glada att kunna göra detta seminarie i samarbete med advokatbyrån Gernandt & Danielsson”,
  Stefan Willebrand, VD Bricknode
  Bricknode har alltid varit en förespråkare för öppenhet och vi vill göra det möjligt för våra användare att göra affärer på Internet med fullständig frihet att koppla sig till andra parter. PSD2 är ett kvitto på att myndigheterna delar vår åsikt.
  Stefan Willebrand, VD och medgrundare
  Affärsflödet mellan IKC och fondbolag, vilket äger rum i Bricknode Broker, är ett typiskt exempel på de relationer som Bricknode vill möjliggöra inom sitt ekosystem. Vi har spenderat 7 år, 30 miljoner av licensintäkter och 20 miljoner av eget investerat kapital för att bygga en dynamisk molnbaserad plattform för finansmarknaden.
  Stefan Willebrand, VD & Medgrundare
  Vi började genom att skapa ett nytt operativsystem för finansbranschen och nu lanserar vi våra första applikationer vilka är speciellt avsedda för olika användargrupper, som Bricknode Broker för online mäklare.
  Stefan Willebrand, VD och medgrundare
  Vi har länge känt en stor frustration över att våra kunder har behövt lägga ned stora resurser efter årsskiftet för att åstadkomma sin skatterapportering utan att ha tillgång till bra verktyg. I och med dagens lansering ska vi kunna spara hundratals arbetstimmar åt våra kunder.
  Stefan Willebrand, VD & Medgrundare
  Vi har fått ett stort intresse för vår plattform sedan vi lanserade det publika ekosystemet för finansbranschen den 9e december. Vi bygger nu vidare på detta genom att konceptualisera operativsystemet för finans.
  Stefan Willebrand, VD och medgrundare
  Vårt mål har alltid varit att använda Internet för att koppla ihop olika intressenter inom finans för att skapa värde för alla.
  Stefan Willebrand, VD och medgrundare
  Inne i BFS är transaktionstabellerna optimerade för att hantera oerhörda volymer av data vilket har en kostnad. Kostnaden är begränsning av filtrering, gruppering och sortering. Med Transaction Viewer har vi använt en annan infallsvinkel, i appen måste användaren begränsa urvalet av data som ska visas och i gengäld får användaren tillgång till fullständig filtrering, gruppering och sortering. Användaren kan också exportera allt som den ser, exakt på det sätt datan visas, till Excel för ytterligare analys och uträkningar.
  Stefan Willebrand
  Bricknode Financial Systems kan användas som en kärn-plattform för alla typer av finansiella verksamheter. Vi expanderar just nu vår förmåga inom försäkringsprodukter där vår nya app för att automatisera utväxling av data mellan försäkringsagenter, försäkringsbolag och dess distributörer är en applikation av många för denna industri.
  Stefan Willebrand
  Vi fortsätter att uppleva en ökad produktionstakt för specialiserade finansiella appar som byggs ovanpå Bricknodes kärn-plattform tack vare vårt Add-On Marketplace och vårt API.
  Stefan Willebrand
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter

  Youtube