Bricknode Holding AB har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Bricknode Holding AB (publ) (”Bricknode” eller ”Bolaget”) har idag den 5 november 2021 godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market. Handeln i Bricknodes aktier kommer inledas på Nasdaq First North Growth Market den 9 november 2021 under kortnamnet BRICK B. I samband med ansökan har Bricknode tagit fram ett tilläggsdokument som har godkänts av Nasdaq Stockholm AB och finns publicerat på Bricknodes hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontata: 

Bricknode

Stefan Willebrand, VD 

Telefon: +46 (0)8-122 086 87 

E-mail: stefan@bricknode.com

Erik Hagelin, Vice VD 

E-mail: erik.hagelin@bricknode.com

Finansiell rådgivare 

Göteborg Corporate Finance AB 

Telefon: +4631-13 82 30 

E-mail: info@gcf.se

Certified Adviser 

Amudova AB   

Telefon: +468-546 017 58 

E-mail: info@amudova.se

Om Bricknode

Bricknode är ett B2B-fokuserat SaaS-företag som tillhandahåller en skalbar, molnbaserad mjukvara som gör det möjligt för finansiella företag att lansera digitala produkter i snabb takt. Plattformen gör det enkelt för kunder att bygga eller utveckla nästan vilken finansiell produkt som helst med fullständig lösning för kapitalförvaltning, aktiehandel, fonder, utlåning och inlåning. Företaget erbjuder också outsourcinglösningar för back-office-administration. Bricknode grundades 2010 och stöder finansiella företag globalt. Läs mer på bricknode.com