Bricknode introducerar "game changer" inom transaktionshantering

Hanteringen av finansiella transaktioner och konton representerar ett område med expanderande komplexitet i behov av förenkling. Bricknode har investerat mycket tid och resurser i att utveckla ett nytt koncept vilket kallas Kontovärldar & Dimensioner (Account Worlds & Dimensions "AWD").

Bricknode introducerar nu Kontovärldar & Dimensioner ("AWD") vilket är ett nytt koncept inom transaktionshantering. AWD är den största uppgradering av Bricknode Financial Systems ("BFS") sedan produkten skapades 2011. AWD tillämpar vad som benämns Affärstransaktioner för att definiera affärshändelser som exempelvis insättning av pengar eller köp av aktier. Affärstransaktionen aktiverar sedan en konfigurerbar kedja av händelser vilka resulterar i Kontotransaktioner. Kontotransaktioner kan simultant skapa transaktioner i kunders depåer (en typ av Kontovärld), lagerkonton (en annan typ av Kontovärld) och bokföringskonton (ytterligare en Kontovärld). Nämnda Kontotransaktioner kan äga rum vid olika tidpunkter och över flera så kallade Transaktionsdimensioner som Affärsdimensionen eller Avstämningsdimensionen. BFS kan hantera och hålla koll på obegränsat antal Kontovärldar och Transaktionsdimensioner där varje kedja av Kontotransaktioner kan konfigureras utan programmeringskunskap. Genom att utnyttja AWD kan användare av BFS enkelt utföra tidskrävande processer som kontoavstämning på ett automatiserat sätt.

"AWD och det associerade ramverket för konfiguration är verkligen ett revolutionerande koncept", sade Stefan Willebrand, Exekutiv Ordförande i Bricknode. "Vi kommer att se hur det här nya ramverket påverkar andra delar av BFS, exempelvis hanteringen av corporate actions och avgifter. AWD gör det bokstavligt talat möjligt att modellera och implementera vilken typ av affärshändelse som helst utan någon programmering."

Tillgänglighet
AWD implementeras för nuvarande Bricknode-kunder under de första månaderna av 2015 och ramverket används redan av ett antal "early adopters". 

Läs mer om AWD
För att lära dig mer om AWD-konceptet besök Bricknode.com och vår utvecklarsida http://www.bricknode.net/en-GB/concepts/awd-24247279

Bricknode AB
Stefan Willebrand, Executive Chairman
info@bricknode.com 

Bricknode is a young innovative company focusing on financial software. Our mission is to empower our business partners to deliver the best financial products to their end customers and partners in the most efficient way possible.

Bricknode Financial Systems is a cloud-based platform, which makes it possible for securities firms and other financial institutions to establish themselves online.

Taggar:

Om oss

The financial industry is currently going through the most significant change since mutual funds were introduced. Financial Technology (FinTech) innovations are adding services that focus on usability and value. Bricknode is part of that revolution. But we have one more objective: Putting the Fun in Finance. Our FinTech Ecosystem provides operators in the financial industry with a hassle free environment, where they can meet and create value for each other and for their customers.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar