Brighter erbjuder nu privatpersoner i Sverige att teckna abonnemang för diabetestjänsten Actiste®

Report this content

Brighters tjänst som utvecklats för att underlätta vardagen för människor som lever med insulinbehandlad diabetes, Actiste®, är från och med idag tillgänglig för svenska konsumenter. Abonnemang kan tecknas direkt via Actiste-hemsidan och leveranser inleds från och med maj 2020. Bolaget arbetar även med att introducera tjänsten i Mellanöstern och Sydostasien.

– Detta är ett speciellt ögonblick för oss på Brighter, eftersom Sverige är vår hemmamarknad och det är här vår resa mot att förbättra vardagen för människor som lever med diabetes började. Även om det är en relativt liten marknad utifrån ett ekonomiskt perspektiv kommer dessa första användare att generera många värdefulla insikter och ligga till grund för vidare kommersialiseringsaktiviteter globalt, säger Henrik Norström, Brighters vd.

En komplett lösning för framgångsrik diabetesvård
Actiste® är en ny tjänst som har utvecklats för att förenkla vardagen och öka livskvaliteten för människor som lever med insulinbehandlad diabetes. Tjänsten underlättar användarens vardagliga behandling och tillför nya möjligheter för vården att guida och stötta användaren att följa sina behandlingsriktlinjer, och därmed kunna minska risken för skadliga följdkomplikationer.

Actiste-tjänsten för privatpersoner inkluderar:

  • En smart Actiste-enhet som samlar alla nödvändiga funktioner för vardaglig behandling i en och samma enhet.
  • Global uppkoppling genom modern eSIM-funktionalitet samt automatisk lagring och delning av injicerad insulindos och blodsockermätning.
  • Automatisk hemleverans av testremsor, lansetter och nålar baserat på den dagliga användningen.
  • Actiste Companion-appen för Android- och Apple-smartphones, där användaren får en tydlig överblick av tidsstämplad och relevant data från behandlingen såsom insulindoser, blodsockervärden,och bland annat kan lägga in påminnelser, skriva kommentarer, registrera måltider och aktivitet.
  • Kundsupport

The Benefit Loop
Brighters tjänst möjliggör på ett säkert sätt automatisk insamling av och återkoppling på användargenererad behandlings- och hälsodata – avgörande faktorer för effektiv och framgångsrik behandling av diabetes.

Studier* visar att över 50 procent av kroniskt sjuka behandlar sig felaktigt eller helt upphör med sin behandling. Utan regelbunden och tillförlitlig information om patienters blodglukosvärden, insulindoser, måltider och motionering, får vårdgivaren en bristfällig förståelse för patientens faktiska hälsotillstånd och begränsad insikt i hur patienten följer de rekommenderade behandlingsriktlinjerna. Det kan innebära att behandlingen blir ineffektiv eller felaktig och att patienten utvecklar skadliga följdkomplikationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

*McKinsey & Company Article: Improving patient adherence through data-driven insights, December 14, 2018

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar