Brighter har anmält personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Report this content

Brighter har i dag anmält en personuppgiftsincident till IMY. Detta efter att bolaget upptäckt att en medarbetare obehörigen skaffat sig tillgång till innehåll i andra medarbetares e-postkonton.

Vi anser att incidenten endast avser e-postkonton inom Brighters organisation. Brighter ser allvarligt på det inträffade eftersom vi värnar om våra medarbetares integritet. Det är inte acceptabelt att någon utan godkänd behörighet kan få tillgång till information,” säger Christer Trägårdh, tillförordnad VD på Brighter.

Brighter har, i linje med företagets procedurer och policy för alla typer av ärenden rörande dataincidenter, initierat en fullständig översyn av skydds- och kontrollrutiner avseende dataskydd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Christer Trägårdh, Interim vd
christer.tragardh@brighter.se

Certified Adviser
Brighter’s Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Dokument & länkar