Brighter har erhållit utestående godkännande för förbrukningsvaror kopplat till Actiste i Saudiarabien

Report this content

Brighter har nu erhållit det utestående godkännandet av förbrukningsvaror kopplade till Actiste-tjänsten från SFDA (Saudi Food and Drug Authority) i Saudiarabien. Godkännandeprocessen med landets telekommyndighet (CITC) avseende cellulär uppkoppling är fortfarande pågående. Innan tjänsten kan lanseras i Saudiarabien måste Brighter också slutföra olika interna och externa go-to-market-förberedelser, såsom att inleda relevanta partnerskap och säkerställa efterlevnad av lokala datahanteringslagar. För ytterligare bakgrundsinformation, vänligen se tidigare pressmeddelande publicerat 2 november 2020 här.

Så snart alla godkännanden och nödvändiga förberedelser är på plats kommer Brighter att gå vidare till kommersialiseringsfasen i Saudiarabien genom att officiellt lansera Actiste-tjänsten via utvalda distributörer och direkt till slutanvändare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Christer Trägårdh, tf VD
christer.tragardh@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021 kl. 15:00 CET.

Dokument & länkar