Brighter inleder samarbete och levererar Actiste till provinsregeringen för Västra Java i Indonesien

Brighter har inlett ett samarbete med provinsregeringen för Västra Java i Indonesien, och kommer som en del i detta leverera 100 Actiste för att stötta diabetespatienter i regionen. Västra Javas sjukvård och Brighter kommer inom ramen för samarbetet utbilda läkare på lokala sjukhus i att administrera tjänsten och den datadrivna vård som Actiste möjliggör. Detta arbete inleds efter sommaren. Leveransen som sådan innebär i det här skedet av samarbetet inga intäkter för bolaget.

– Detta blir våra första användare på den indonesiska marknaden vilket är mycket glädjande och ett viktigt steg framåt när det kommer till vidare marknadspenetration. Partnerskapet är ett resultat av Brighters utökade närvaro i Indonesien och det framgångsrika arbete som bolaget bedrivit i regionen sedan en tid tillbaka, säger Henrik Norström, CEO Brighter.

Parterna kommer nu tillsammans att optimera Actiste-tjänsten för användning i Indonesien. Västra Java är en av landets mest folkrika regioner med ca 40 miljoner invånare, varav ungefär 3,7 miljoner spås leva med diabetes.

– Indonesien, likt andra länder i Sydostasien som präglas av snabb socioekonomisk förändring, har omfattande utmaningar med diabetes. Tillsammans med provinsregeringen för Västra Java tar vi nu ett stort steg mot att förbättra och långsiktigt motverka den situationen, samtidigt som vi erhåller värdefulla insikter som kommer stötta vidare etablering i såväl Indonesien som kringliggande länder, säger Johan Möller, co-director Sydostasien.

Med anledning av Covid-19 har bolaget erhållit särskilt tillstånd att påbörja arbetet med att introducera Actiste för patienter i Indonesien, parallellt med att den formella produktregistreringen i landet färdigställs. Brighter samarbetar också med Business Sweden, som har stöttat Brighter i arbetet med att etablera detta partnerskap, för att sprida svensk innovation i regionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020 kl. 12:15 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar