Brighter meddelar att teckningsperioden för T06 avslutas den 1 november

Report this content


 

Brighter AB (Publ) (Bolaget) meddelade idag att teckningsperioden för Brighters teckningsoption T06 avslutas den 1 november 2021, enligt gällande villkor.


Bolaget har fått frågor från aktieägare beträffande möjlighet till förlängning av teckningsperioden. Efter information från Aktiemarknadsnämnden samt rekommendation från ett flertal finansiella och legala rådgivare har styrelsen valt att avstå från detta. Anledningen, i korthet, är att det inte anses föreligga särskilda omständigheter som gör att ett sådant förfarande skulle vara i enlighet med god sed på aktiemarknaden.  


Styrelsen har också beslutat att inte starta upp processen för inlösen så länge aktiekursen är lägre än teckningskursen, då det är ogynnsamt för aktieägarna att utöva optionsrättigheterna. Dock har bolaget under hela teckningstiden arbetat för att snabbt agera om detta skulle ändras till aktieägarnas fördel innan den 1 november. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 
+46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter’s kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Följ oss på: 
 
https://brighter.se/ 

Prenumerera