Brighter och Ung Diabetes inleder samarbete för ökat välmående bland unga med diabetes.

Report this content

Brighter och Ung Diabetes har inlett ett samarbete för att öka tillgängligheten av information och främja kunskapsspridning bland ungdomar och unga vuxna som lever med diabetes. Målet är att bidra till ökad sjukdomsinsikt, att minska känslan av isolering och att långsiktigt förbättra följsamheten till ordinerad behandling.

Samarbetet innebär att Ung Diabetes får tillgång till och blir en del av Pioneers Young, Brighters interaktiva community-plattform för peer-coaching, kunskapsutbyte och motivation. Plattformen har bland annat tagits fram i samarbete med Region Jönköping, ungdomar i Linköping, Norrköping och Jönköping, Jönköping University, samt Haaartland Technologies.

– Genom att coacha andra, blir erfarna patienter i högre grad medvetna om sin egen kompetens vilket är positivt för självkänslan och den vardagliga sjukdomshanteringen. Vi är övertygade om att den som lever med sin sjukdom varje dag är den som också har störst kunskap om hur den påverkar just vardagen, tiden mellan läkarkontakten där vården idag har svårt att påverka, säger Petra Kaur, Chief Commercial and Marketing Officer, Brighter. På så sätt kan tjänster som Pioneers tillsammans med patientorganisationer som Ung Diabetes samverka för att öka patientens välbefinnande och inte minst vara en central faktor för att ta tag i livsstilsförändringar och motivera till en ökad livskvalitet.

– Detta är en möjlighet för oss att skapa ytterligare värde för våra medlemmar och vi ser fram emot att samarbeta med Brighter för att bidra till ökad livskvalité för unga med diabetes. Pioneers skapar en möjlighet att få utbyta erfarenheter med andra personer med diabetes i liknande situationen vilket kan underlätta livet med diabetes mellan vårdbesöken och bidra till kunskapsutbyte och motivation under tuffa perioder, säger Robin Åhrling, Ordförande Ung diabetes.

Ung Diabetes är en del av Svenska Diabetesförbundet och riktar sig till dem som har diabetes och är mellan 15 och 30 år. Förbundets fem huvudmålsättningar är att; stödja dess medlemmar, vara en stark röst för dessa utåt i samhället, sprida kunskap och information om diabetes, arbeta för att stödja forskning, utveckling och välgörenhet i diabetesfrågan samt uppmärksamma diabetessituationen i världen. Läs mer om Ung Diabetes här: https://www.diabetes.se/ungdiabetes/vart-arbete/

Om Pioneers-plattformen
Pioneers är en interaktiv community-plattform för peer-coaching, kunskapsutbyte och motivation. Syftet är att stötta och underlätta vardagen för människor som lever med diabetes. Initialt riktar sig plattformen till individer med typ1-diabetes, men på sikt är avsikten att också bredda plattformen till ytterligare grupper och i förlängningen även andra typer av kroniska tillstånd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petra Kaur, Chief Commercial and Marketing Officer
Telefon: +46 793 04 96 36   
E-post: petra.kaur@brighter.se

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar