Brighter överlåter sin andel i Camanio Care AB (publ) till närstående bolag.

Report this content

Brighter AB (publ) (”Brighter”) har denna dag beslutat att överlåta Brighters samtliga aktier och teckningsoptioner i Camanio Care, det vill säga det bolag som kommer kvarstå efter att verksamheten överlåtits till Camanio Cares dotterbolag, till närstående bolag så som aviserats i pressmeddelande den 8 september 2019.

Innan överlåtelserna ägde Brighter 14 500 000 aktier och 371 544 teckningsoptioner i Camanio Care. Av dessa har 7 250 000 aktier och 185 722 teckningsoptioner överlåtits till Magnanimity AB, vilket är ett bolag som ägs och kontrolleras av Brighters styrelseordförande Truls Sjöstedt. Övriga 7 250 000 aktier och 185 722 teckningsoptioner har överlåtits till Inti Raymi AB, vilket är ett bolag som ägs och kontrolleras av Brighters verkställande direktör Henrik Norström.

Överlåtelserna har skett på marknadsmässiga villkor. Priset per aktie uppgår till 0.29 kronor vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under 20 handelsdagar innan överlåtelserna av aktierna. Den sammanlagda köpeskillingen för de aktier och teckningsoptioner som överlåtits till Magnanimity AB och Inti Raymi AB uppgår till 4 205 000 kronor. Köpeskillingen erläggs kontant.

– Mitt och Henriks förvärv av Brighters andel i Camanio Care, genom bolag, är av privat karaktär och är inte kopplat till Brighter. Bolaget kommer fortsatt att vara listat men det kommer att få ett nytt namn och en ny verksamhetsinriktning. Kortfattat handlar det om att etablera ett publikt investmentbolag. Brighter kommer fortsatt att vara vårt primära fokusområde, säger Truls Sjöstedt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019 kl. 19:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar