Brighter utökar produktportföljen – har erhållit CE-märke för nya produkten ”Actiste® Mini”

Brighter AB (publ) har idag erhållit EC-certifieringar (CE-märkning) för sin nya produkt Actiste Mini – en smart och användarvänlig blodsockermätare med global out-of-the-box-uppkoppling via eSIM, som stöder framgångsrik hantering och tillsyn av diabetes.

Den nya produkten, som baseras på den ursprungliga Actiste-hårdvaruplattformen, kommer att vara en nyckelkomponent i en ny tjänst som för närvarande utvecklas av Brighter.

– Vi arbetar löpande med IP och produktutveckling, och det här är ännu ett projekt med stor potential som vi är stolta över att kunna offentliggöra för omvärlden. CE-märkningen av Actiste Mini är en milstolpe och ett ypperligt bevis på det goda samarbetet som vi har etablerat med det Anmälda organet (Notified Body). Vi kommer nu att arbeta med att färdigställa den kompletta tjänsten, som fortfarande är under utveckling, och med att förbereda den för marknaden. Jag ser fram emot den officiella lanseringen när alla bitar väl är på plats, säger Henrik Norström, vd Brighter.

Med Actiste Mini, och den ursprungliga Actiste-tjänsten riktad mot insulinberoende diabetes, kommer Brighter att kunna rikta sig till samtliga personer med diabetes.

”Även om Actiste Mini riktar sig till en mer konkurrensutsatt marknad, i förhållande till Actiste, är marknadsförhållandena också gynnsamma givet de direkta möjligheterna inom B2C och e-Commerce i det här segmentet,” säger Henrik Norström, vd Brighter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 15:45 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar