• news.cision.com/
  • Brighter AB (publ)/
  • Brighters dotterbolag Camanio och Siemens Smart Infrastructure inleder samarbete kring smarta och uppkopplade bostäder för äldre

Brighters dotterbolag Camanio och Siemens Smart Infrastructure inleder samarbete kring smarta och uppkopplade bostäder för äldre

Report this content

Brighters dotterbolag Camanio har inlett ett strategiskt samarbete med Siemens Smart Infrastructure. Samarbetet innefattar både teknikintegration och affärssamarbeten samt partnerskap för vidareutveckling av nya lösningar.

”Vi är väldigt glada och stolta över vårt samarbete med Siemens Smart Infrastructure. Samarbetet ger oss möjlighet att erbjuda seniorer, anhöriga, vårdorganisationer och kommuner en helt unik lösning. Genom att integrera fastighetsteknik såsom exempelvis intelligent belysning med inomhuspositionering och trygghetslarm kan vi skapa nya tjänster för ökad trygghet och livskvalitet för våra äldre,” säger Catharina Borgenstierna, VD på Camanio AB.

Bakgrunden till samarbetet är att det bedöms finnas ett stort och eftersatt behov av bättre bostäder för äldre i Sverige. Under de kommande åren planeras det att byggas ca 600 nya särskilda bostäder och 500 nya trygghetsboenden. I samband med nybyggnation och renovering av sådana bostäder ser parterna potential i att samarbeta för att kunna erbjuda fastighetsägare och förvaltare smarta och uppkopplade tjänster och en framtidsanpassad infrastruktur redan från start.

”Camanio har utvecklats väl under det senaste året och det är mycket glädjande att se bolaget nu ta ytterligare ett spännande steg framåt i sin kommersiella resa genom det här samarbetet,” säger Christer Trägårdh, tf VD på Brighter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Christer Trägårdh, tf VD
christer.tragardh@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar