Brighters pågående emission kräver inget förhandsgodkännande

Report this content

Med anledning av medias kommentarer till Brighters pressmeddelande tidigare i kväll den 11 december 2019 där bolaget kommenterar Aktiemarknadsnämndens uttalande om den pågående företrädesemissionen utan organiserad handel av teckningsrätter, vill bolaget göra följande klarläggande:

Kommentarernas rubricering är gravt missvisande, felaktiga och kan tolkas som om den pågående emissionen kommer behöva ett godkännande vilket inte är fallet. Uttalandet från Aktiemarknadsnämnden slår fast att mot bakgrund av emissionens konstruktion borde Brighter ha sökt ett förhandsgodkännande innan Brighter offentliggjorde företrädesemissionen. ”Framställningen borde i detta fall ha givits in tidigare.” AMN 2019.52

Styrelsen i Brighter gör fortsatt bedömningen att Brighters aktieägare gynnas genom utformningen av Förmånsemissionen vilken fortlöper som planerat med avstämningsdag den 12 december 2019 och där teckningsperioden inleds som planerat den 13 december 2019. Brighter har haft en löpande dialog med Finansinspektionen inför nämndens prövning och ytterligare information om nämndens uttalande finns att läsa i prospektet som offentliggörs den 12 december 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Besök bolagets hemsida för mer information: https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar