Brighters styrelseordförande och vd tecknar fullt i Förmånsemissionen

Report this content

Brighters styrelseordförande, Truls Sjöstedt, samt verkställande direktör, Henrik Norström, avser att teckna sina respektive andelar i emissionen som offentliggjordes den 18 november 2019.

– Med nödvändiga certifieringar nu på plats är bolaget mitt uppe i ett spännande skifte där vi förflyttat fokus från enbart utveckling och förberedelser till också försäljning, produktion och expansion. Upplägget i den här förmånsemissionen, där teckningskursen för aktieägarna är låg i förhållande till marknadspriset, innebär att aktieägarna får en möjlighet att försvara sin andel inför den stundande globala kommersialiseringen på ett kostnadseffektivt sätt, säger Truls Sjöstedt, Brighters grundare och styrelseordförande.

Sista dag för handel inklusive rätt att delta är den 10 december 2019. Varje innehavd Brighter-aktie på avstämningsdagen 12 december berättigar teckning av en ny aktie för 2 SEK.

För ytterligare information om erbjudandet, vänligen besök bolagets hemsida https://brighter.se/investors/benefit-issue

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Besök bolagets hemsida för mer information: https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45     
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Prenumerera

Dokument & länkar