Brighters valberedning föreslår ny styrelse och styrelseordförande

Brighter AB (publ) presenterar idag valberedningens förslag till en ny styrelse inför den extrainsatta bolagsstämman den 31 juli 2020.

Den 13 juli tillkännagavs att bolaget inför en extrainsatt bolagsstämma skulle presentera en ny interimsstyrelse. Nu presenterar valberedningen ett förslag på en fulltalig styrelse.

- Det är ett styrkebesked för bolaget att på så pass kort varsel kunna presentera en så stark styrelse, med lång erfarenhet och spetskompetens. Det är viktigt med nystart, ny kraft i kombination med kontinuitet och kunskap om bolagets historiska långa linjer. Just nu är Brighter i en spännande fas och det är uppenbart att många vill vara med på resan framåt och bidra till bolagets fortsatta utveckling och att därigenom förbättra människors hälsa, säger valberedningens ordförande Dennis Westermark.

Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stycken ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att Håkan Nyberg väljs in som styrelsens nya ordförande. Emilie Erhardt Winiarski, Hab El Assaad, Sofia Landström, Åsa Sjöblom Nordgren och tidigare ordföranden Truls Sjöstedt föreslås till styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att arvodet för ordinarie ledamot höjs till 150 000 kronor och för ordförande till 300 000 kronor. Ersättningen för medlem i ersättningsutskott och revisionsutskott kvarstår på 20 000 kronor.

- Jag ser fram emot uppdraget att ta över ordförandeposten från Truls Sjöstedt och är ödmjuk inför ansvaret som det innebär. Den föreslagna styrelsen blir ett bra team med bredd och djup i kombination med nya perspektiv och erfarenhet bakåt. Jag hoppas att förslaget röstas igenom av stämman, säger Håkan Nyberg, föreslagen styrelseordförande.

Håkan Nyberg
Håkan Nyberg har över 30 års erfarenhet som företagsledare i svenska och internationella finansiella verksamheter, samt en stark strategisk bakgrund inom digital produkt- och tjänsteutveckling. Han ledde bland annat utvecklingen av Swedbanks internetbankplattform samt det konsortium av banker som utvecklade BankID. Håkan Nyberg har flertalet styrelseengagemang och är för närvarande vd på fintech-bolaget Applicon samt styrelseordförande i Tessin. Han har tidigare haft vd-poster på bland andra Ikano Bank, Nordnet, Wästgöta finans och EnterCard.

Emelie Erhardt Winiarski
Emilie Erhardt Winiarski har över tio års erfarenhet från den nordiska och internationella hälso- och medtech-sektorn med fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Hon har i sin senaste roll varit chef för affärsutveckling och kommersialisering för health data analytics bolaget Ivbar. Tidigare erfarenheter inkluderar affärsområdesansvarig för Healthcare Partnerships och Consulting på Getinge samt Philips Healthcare Transformation Services. Dessförinnan arbetade hon med innovations- och digitaliseringsprojekt, rådgivning samt kund- och partnerutveckling på BUPA London och Sirona Health Solutions.

Hab El Assaad
Hab El Assaad är en internationellt verksam senior impact executive som för närvarande arbetar med post-COVID-19-strategi och som rådgivare till några av de styrande familjerna i Dubai och Abu Dhabi. Ett urval av hans erfarenheter inkluderar MIRAKI Innovation, ORYXIS 1 Bank, ORACLE, GM, Motorola, Impact Hub Dubai och AFAQ Group for General Investment där han tidigare var Co-Managing Director, och som samarbetar sedan 2018 med Brighter i ett gemensamt bolag som arbetar med att introducera Actiste® Diabetes Management as a Service i GCC-länderna (Gulf Cooperation Council).

Sofia Landström
Sofia Landström arbetar som Group Manager på djursjukvårdsbolaget AniCura där hon bland annat ansvarar för utvecklingen av bolagets djurvårdsapp i Europa. Hon var tidigare affärsutvecklingschef för den digitala vårdcentralen Doktor24, och har arbetat som investeringsrådgivare åt Norrsken Foundation. Sofia Landström var också med och grundade bolagen Health Navigator och Aktiv Arbetsmedicin. Hon har mångårig erfarenhet som entreprenör och vd inom humansjukvården i ett flertal länder och en bred kompetens inom digitaliseringsprocesser. 

Åsa Sjöblom Nordgren
Åsa Sjöblom Nordgren är vd och grundare av Trice Imaging Inc., som är en ledande global aktör inom molnbaserad medicinsk bildhantering. Trice tjänst är godkänd och tillgänglig i 42 länder och inbyggd i ledande maskiner från till exempel GE Healthcare, Philips och FujiFilm. Trice har byggt ut global distribution och onlineförsäljning direkt till vårdgivarna. Åsa Sjöblom Nordgren har en gedigen erfarenhet från innovations- och digitaliseringsarbete och förändrade konsumentbeteenden inom sjukvårdsområdet. Hon har tidigare haft ledande positioner på Metronome, Sveriges Kommunikatörer, MobPal Mobile Relations och Tre.

Truls Sjöstedt
Truls Sjöstedt är en entreprenör och teknisk innovatör och grundade Brighter 2007. Mellan år 2010 och 2019 var han vd för Brighter och sedan maj 2019 har han varit verksam som arbetande styrelseordförande i bolaget. Truls Sjöstedt har även varit med och grundat bland annat SMEsweden (intresseföreningen för mindre listade bolag).


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award.

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar