Förändring i ledning och styrelse.

Report this content

Valberedningen i Brighter AB har föreslagit Truls Sjöstedt som ny styrelseordförande och kommer vid årsstämman 2019 biträda förslaget. Truls är idag bolagets verkställande direktör. Styrelsen har för avsikt att tillsätta Henrik Norström, idag vice vd, som verkställande direktör i anslutning till årsstämman den 9 maj.

– Under de senaste 12 åren har jag byggt upp och drivit bolaget. I och med färdigställandet av Actiste står vi inför ett stort affärsmässigt skifte där bolaget går in i en ny fas präglad av nya utmaningar. Jag ser fram emot att fortsätta driva bolagets långsiktiga utveckling i rollen som arbetande styrelseordförande och kommer i allra högsta grad vara engagerad i bolaget även framöver, säger Truls Sjöstedt, Brighters grundare och vd.

Henrik Norström tillträdde Brighter 2012 och har sedan dess innehaft varierande roller med huvudsakligt ansvar för det operativa arbetet och affärsutveckling i nära samarbete med Truls.

– Henrik Norström är en oerhört kompetent och driven person med internationell profil som varit med och byggt upp Brighter under lång tid. Han har varit helt avgörande i de framgångar bolaget uppnått och jag är övertygad om att Henrik kommer att ta bolaget till en ny nivå i den nya rollen. Jag har stort förtroende för Henrik och kan inte lämna över VD-skapet i bättre händer, säger Truls Sjöstedt.

Brighter har sedan 2015 fokuserat på utveckling och CE-certifiering av bolagets flaggskeppserbjudande Actiste® Diabetes Management as a Service – en datadriven tjänst som revolutionerar vården av insulinbehandlade diabetiker och skapar långsiktig nytta för samhället. Den unika Actiste-enheten är nu i slutfasen av dess CE-certifieringsprocess, vilket öppnar upp för vidare kommersialisering av tjänsten.

Valberedningen har därutöver föreslagit blockchain-profilen Tove Andersson och IT-entreprenören Emanuel Lipschütz som nya styrelseledamöter samt omval av Jan Stålemark, Catarina och Lars Flening.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, vd
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter

Om Actiste.
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. 

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. https://actiste.com/

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar