FÖRTYDLIGANDE I FRÅGA OM UPPSKJUTEN ÅRSSTÄMMA I BRIGHTER

Report this content

I uppföljning till pressmeddelandet från den 15 juni 2021 om att Brighter skjuter på årsstämman den 17 juni vill bolaget förtydliga varför man valde att göra så. Bolaget hade två specifika anledningar att ställa in bolagstämman. Den ena var att bolagets årsredovisning tyvärr kunde konstateras ha tillhandahållits för sent vilket skulle riskera påverka giltigheten av fattade beslut på årsstämman. Det andra var att samtliga styrelseledamöter som skulle omfattas av stämmans beslut om ansvarsfrihet inte var upptagna i poströstningsformuläret. Företaget valde att ställa in och boka om årsstämman för att försäkra sig om att alla intressenter har lika möjlighet att rösta och att alla beslut är giltiga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Brighter Investor Relations

IR@brighter.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning.  Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

https://brighter.se/

Prenumerera