Nya styrelseledamöter investerar 9,6 MSEK i Brighter genom riktad nyemission.

IT-entreprenören och tech-investeraren Emanuel Lipschütz samt blockchain-profilen Tove Andersson, som föreslagits till nya styrelseledamöter i Brighter inför årsstämman 2019, investerar 9,6 MSEK genom en riktad nyemission.

Tove Andersson investerar SEK 70 000 vilket motsvarar första årets styrelsearvode i Brighter. Tove Andersson är en framträdande blockchain-profil, grundare av KryptoGäris, Skandinaviens största krypto- och blockchainnätverk för kvinnor, samt CMO hos blockchain-bolaget Superblocks.

Emanuel Lipschütz investerar SEK 9,5 miljoner. Emanuel är grundare av det svenska IT-bolaget Netsafe International. 2015 förvärvade danska Conscia en majoritetsandel av bolaget och sedan dess har Emanuel varit fortsatt engagerad i verksamhetens utveckling som partner och CTO. Conscia-koncernen, som Netsafe utgör del av, förvärvas nu av ett riskkapitalbolag och i samband med detta gör Emanuel en andra exit i det bolag han en gång grundade.

Emanuel har omfattande erfarenhet av att bygga upp framgångsrika IT-företag och är expert inom nätverk och säkerhet. 2010 utnämndes Emanuel till Årets Företagare i Stockholm Stad och 2018 nominerades han till utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year Sweden. Sedan 2011 är han ängelinvesterare i ett flertal bolag som arbetar med digitalisering.

– Jag vill använda de kunskaper jag byggt upp genom åren som entreprenör för att hjälpa andra företag att lyckas. Därför har jag under många år engagerat mig som ängelinvesterare. Efter en fantastisk resa med Netsafe, som säkert inte har slutat än, känner jag mig redo för fler utmaningar och Brighter är ett spännande bolag med stor potential, säger Emanuel Lipschütz.

– Tove och Emanuel bidrar med oerhört värdefull kunskap och delar Brighters syn på framtidens datadrivna vård. De förstår digitalt entreprenörskap och vikten av innovation. Hälso- och behandlingsdata kommer att bli en alltmer central del i såväl våra lösningar som inom vården generellt framöver och där ser vi tydliga synergier i både Toves och Emanuels bakgrunder, säger Truls Sjöstedt, Brighters CEO och grundare.

Styrelsen har fattat beslut om nyemissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2018. Aktiepriset fastställdes av VWAP i Brighter-aktien (”BRIG”) under perioden 28 mars – 8 april med 8% rabatt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Actiste.
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. 

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. https://actiste.com/

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 07:20 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar