Nytt datum för publicering av bokslutskommuniké och uppdaterad finansiell kalender.

Publicering av Brighters bokslutskommuniké 2017 flyttas från 23 februari till 23 mars med anledning av byte till ny redovisningsprincip (IFRS). Förändringen genomförs för att göra bolaget redo att flyttas till en reglerad marknadsplats.

– Vår ambition är att bli en ledande aktör på den globala marknaden och vi har därmed också för avsikt att stärka bolaget på alla sätt som krävs för att uppnå detta. Byte till IFRS som redovisningsprincip är ett led i förberedelserna i att uppfylla kraven för att flytta från Nasdaq First North till en reglerad marknad som Nasdaqs huvudlista. En flytt till en reglerad marknad öppnar bland annat upp för nya sorters investerare, exempelvis större institutioner och aktörer från utlandet, samtidigt som aktiens likviditet stärks, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

Samtidigt flyttar bolaget även publiceringen av Delårsredogörelse januari-mars 2018 från den 20 april till den 15 maj 2018.

Finansiell kalender 2017/2018:

23 mars 2018                     Bokslutskommuniké 2017

15 maj 2018                       Delårsredogörelse januari-mars 2018

24 augusti 2018                 Halvårsrapport januari-juni 2018

15 november 2018             Delårsredogörelse januari-september 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIGBrighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar