Nytt förslag på styrelseordförande presenteras längre fram

Report this content

Den 30 juli meddelade Brighter att den föreslagna styrelseordföranden Håkan Nyberg valt att frånsäga sig nomineringen av personliga skäl. Valberedningen har sedan dess arbetat hårt för att kunna presentera en ny kandidat till extrastämman idag den 31 juli klockan 10.00. Det finns kandidat med ömsesidigt intresse – men ytterligare diskussioner och formaliteter kvarstår innan kandidaten kan presenteras.

-  Vi hoppades att hinna klart med alla formaliteter inför dagens stämma, men tyvärr har de få timmarna inte räckt. Vi vill hellre jobba långsamt och rätt istället för fort och fel, inte minst mot bakgrund kring det nyss inträffade. Därför jäktar vi inte fram ett förslag till dagens stämma utan stämman får ta ställning till de fem föreslagna styrelsemedlemmarna. Om styrelsen godkänns så får de besluta om vem som ska bära ordförandeskapet under en övergångsperiod. Jag vill understryka att Truls Sjöstedt sagt att han naturligtvis kommer att stödja ordföranden men han kommer själv inte ställa upp som kandidat till ordförandeklubban, säger Dennis Westermark, valberedningens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award.

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar