Registrering av Brighter TO3 färdigställs inom kort – interimsaktierna är röstberättigade på årsstämman

De som deltagit i den senaste inlösenperioden för Brighter TO3 i april 2020 har fått Interimsaktier (IA) i väntan på konvertering till stamaktier. Dessa Interimsaktier är röstberättigade på årsstämman den 15 juni 2020. Registrering av ärendet och konverteringen till stamaktier beräknas ske inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar