Bris: Ett steg i rätt riktning för barn som flytt

Ovissheten och de långa handläggningstiderna har lett till allvarlig psykisk ohälsa hos många barn som flytt till Sverige. Bris välkomnar därför dagens besked från regeringen om att barn som drabbats av handläggningstiderna ska få chans att stanna i Sverige.

– Det är positivt att barn som flytt och som kom till Sverige innan den 25 november 2015 ges möjlighet att stanna. Samtidigt lämnar dagens besked mycket kvar att önska för att leva upp till civilsamhällets samlade krav i #Novemberuppropet, säger Magnus Jägerskog generalsekreterare Bris.

Den tillfälliga asyllagstiftningen har kommit att påverka många barns livssituation, något som Bris beskriver i rapporten Barn som flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa.

– Bris är starkt kritiska till att en lagstiftning som påverkat så många barns liv nu förlängs till 2019 utan att först utvärderas, säger Magnus Jägerskog.

Kraven i #Novemberuppropet:

  • Samtliga utvisningar till Afghanistan av barn och unga som kom 2015 måste stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar har skett.
  • Uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter behöver återinföras.
  • Gymnasielagen behöver utvidgas till att gälla fler unga. 

För mer information, kontakta:
Anna Holmqvist, pressekreterare
anna.holmqvist@bris.se
070-779 95 06 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Barn och unga under 18 år kan kontakta Bris alla dagar under året för stöd. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Ovissheten och de långa handläggningstiderna har lett till allvarlig psykisk ohälsa hos många barn som flytt till Sverige. Bris välkomnar därför dagens besked från regeringen om att de barn som drabbats av handläggningstiderna ska få chans till en ny prövning.
Twittra det här

Citat

Det är positivt och fullt rimligt att bedömningsgrunden för barn som flytt till Sverige inte påverkas av de långa handläggningstiderna.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare