Bris inleder långsiktigt stöd till ensamkommande barn

Report this content

Bris inleder nu ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt, genom att erbjuda professionella evidensbaserade stödgrupper, mobilisera samhällets aktörer och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Stödgruppsmodellen ska spridas i hela landet.

Bris stödgrupper är en metod som utvecklades efter tsunamin-katastrofen 2004 i ett samarbete mellan Bris och Röda Korset. Idag erbjuder Bris grupper till barn som förlorat en förälder i suicid och till familjehemsplacerade barn. Syftet är att tillgodose varje barns rätt till psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa över tid.

– Barn med erfarenhet av krig, trauma och flykt är en mycket utsatt grupp som löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Tyvärr har vi sett gång på gång hur det svenska samhället har brustit i att tillgodose ensamkommande barn deras rättigheter. Vi på Bris är mycket glada att vi med hjälp av Familjen Erling-Perssons Stiftelse nu får stora resurser att stötta den här gruppen barn långsiktigt, säger Magnus Jägerskog.

Under 2015 anlände 70 384 barn till Sverige, varav hälften var ensamkommande. Flyktingströmmen har minskat under 2016 efter att regeringen infört en ny hård asyllagstiftning, men de barn som kom hösten 2015 finns här nu och har stora behov av professionellt stöd.

– Situationen för barn som kommit ensamma är ovärdig Sverige, här behöver många aktörer i samhället bidra. Med det här projektet vill vi på Bris ge stöd direkt, men också mobilisera hela samhället så att barn som kommit till Sverige på flykt får en bättre start i sitt nya hemland, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Projektet Tillsammans för barn som flytt finansieras med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse med 14,85 miljoner kronor under tre år.

– Bris väletablerade sätt att jobba med psykisk hälsa kombinerat med nya former för samarbete ute i kommuner tror vi på stiftelsen kommer att ge projektet stor kraft och verklig möjlighet att göra skillnad för unga nyanlända. Vi är mycket glada över att kunna stödja Tillsammans för barn som flytt, säger Ylva Linderson hos Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

För mer information, kontakta:
Anna Holmqvist, pressekreterare
anna.holmqvist@bris.se
070-779 95 06 

Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se.

Bris telefonnummer för barn och unga: 116 111 

Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50  

PG: 90 15 04-1

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Bris inleder nu ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt och mobilisera samhället för att tillgodose ensamkommande barns rättigheter.
Twittra det här

Citat

Situationen för barn som kommit ensamma är ovärdig Sverige. Med den här satsningen vill vi på Bris ge stöd direkt, men också mobilisera hela samhället.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare