Butikerna välkomnar Riksbankens initiativ

Riksbanken vill att reglerna för kontanthantering ses över. Detta som en direkt följd av Panaxias konkurs.

- Vi välkomnar det initiativet som är helt i linje med vad vi uttalade i samband med ett möte på Riksbanken förra månaden, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.

Riksbankens uttalande tillkännagavs under fredagseftermiddagen då bland annat Dagens Eko berättade om önskemålet och kravet. Riksbanken vill att regeringen tillsätter en utredning som ser över vem som får hantera de cirka 100 miljarder kronor i kontanter som cirkulerar i samhället.

- Vi hoppas att man tar tag i detta omgående. Bristerna i regelverket är tydliga och det måste bli en bättre kontroll, säger Bengt Hedlund och understryker att det är just förtagen som ska ansvara för värdetransporterna som ska undersökas.

- Om vi anförtror åt någon att ta hand om våra kontanter så måste vi kunna lita på företagen i fråga. Det som hände med Panaxia får inte hända igen.

Utöver själva kontrollen bör det upprättas någon form av garanti, menar Butikerna.

- Vem som utformar den och står för den måste också utredas. Men upplägget kan vara samma som för bankkonton, säger Bengt Hedlund.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Hedlund, vd Butikerna, 08-505 970 31, bengt.hedlund@butikerna.org

Butikerna är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora butiker inom svensk detalj- och servicehandel. Anslutna branschorganisationer: Cykel Motor och Sportfackhandlarna, Stockholms Köpmannaförbund, Sveriges bagare & konditorer, Sveriges Bowlinghallars Förbund, Föreningen Leksaksbranschen, Svensk Servicehandel & Fast Food, Svenska Antikvariatföreningen, Zoobranschens Riksförbund, Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör samt Branschföreningen Interiör & Design. Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren och erbjuder sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner . Butikerna samarbetar med Företagarna. www.butikerna.org

Om oss

Butikerna är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora företag inom svensk detalj- och servicehandel. Totalt har man cirka 4 000 medlemmar.Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren. Man erbjuder också sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner.Butikerna samarbetar med Företagarna vilket ytterligare förstärker såväl opinionsbildningen och medlemsförmånerna.Anslutna branschorganisationer:Cykel Motor och SportfackhandlarnaLek- och BabybranschenSvensk Servicehandel & Fast FoodSvenska AntikvariatföreningenSveriges bagare & konditorerSveriges Bowlinghallars FörbundZoohandlarnas Riksförbund

Prenumerera

Dokument & länkar