Citat

Lagen är dessvärre klubbad men nu står vårt hopp till att Skatteverket kan göra föreskrifter med eftergiftsgrunder.
Bengt Hedlund, vd Butikerna
Om det är det här de menar med regelförenkling kan vi vara utan densamma.
Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorer
Nu förbättras avtalet ännu mer och våra medlemmar kan spara tusentals kronor varje månad på lägre kortinlösenavgifter.
Bengt Hedlund
- Det är inte bara det låga priset som gör avtalet unikt, utan också att det är framtidssäkert.
Bengt Hedlund
Vi är mycket glada att kunna erbjuda Butikerna detta nya kortinlösenavtal som vi arbetat fram tillsammans med Elavon.
Roland Östin
Avtalet med Butikerna är en viktig milstolpe för Elavon i Sverige och visar att svenska kunder nu kan glädje av internationella aktörers inträde på den svenska marknaden.
Ketil Fridheim
Entrédörren till första jobbet har fått högre tröskel.
Bengt Hedlund
Det är många bitar i regeringens budget som tyvärr kommer att påverka handeln negativt.
Bengt Hedlund
- Vi ser flera fördelar för våra organisationers medlemmar. Inte minst den att visa att man är nutidsinriktad.
Bengt Hedlund
- Handla hos oss så får ni växel tillbaka!
Bengt Hedlund, vd Butikerna
Butikerna föreslår en insättningsgaranti liknande den som finns för privatpersoner och bankkonton.
Bengt Hedlund, vd Butikerna
På grund av strukturella förändringar i branschen har behovet och nyttan av en gemensam förening framstått allt tydligare.
Peter Mattsson, ordförande BID
Därför känns det extra bra att BID nu beslutat sig för att bli medlem.
Bengt Hedlund, vd Butikerna
- Vi ser att leksaksfackhandeln har kunnat hålla sina försäljningssiffror trots att man tappat andelar på marknaden.
Lena Hedö, Leksaksbranschen
Servicehandeln har under en längre tid kunnat uppvisa bättre siffror än detaljhandeln i övrigt men detta gäller inte längre i och med kvartal 4 2011.
Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food
Inspektören kommer kanske att vilja ta del av viss dokumentation.
Lars Eklund, säkerhetschef Butikerna