Entrédörren för första jobbet har fått högre tröskel

- När det nu står klart att regeringen slopar subventionen på arbetsgivaravgifter för unga kan man inte annat än misströsta. Vi konstaterar att tröskeln för unga människors ingång i arbetslivet har höjts, säger Bengt Hedlund, vd i samarbetsorganisationen Butikerna.

I går stod det klart att regeringen i sin budgetproposition beslutat att ta bort nedsättningen av de sociala avgifterna för unga. Det handlar om totalt nästan 10 miljarder kronor vilket är oroväckande för en stor del av handeln, menar Bengt Hedlund.

- För många mindre butiker hade den möjligheten stor betydelse då den gjorde att de kunde anställa en extra person, en avlastning som de så väl behövde. Samtidigt blev det en bra ingång på arbetsmarknaden för ungdomarna. En klar win-win-situation.

Handeln, restaurang- och besöksnäringen är oftast ungas första jobb. Men eftersom branscherna arbetar med mycket små marginaler är steget att anställa en extra person ofta svårt att ta.

- Vi kan bara beklaga att regeringen valt detta spår. Nu återstår att se om budgeten får gehör i riksdagen, säger Bengt Hedlund och avslutar med ett kreativt förslag.

- Man talar ju om trainee-jobb för unga i vården. Kanske det kunde utökas att omfatta även handeln?

För ytterligare information kontakta:
Bengt Hedlund, vd i Butikerna, 08-505 970 31, bengt.hedlund@butikerna.org

Butikerna är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora butiker inom svensk detalj- och servicehandel. Anslutna branschorganisationer: Cykel Motor och Sportfackhandlarna, Sveriges bagare & konditorer, Sveriges Bowlinghallars Förbund, Föreningen Leksaksbranschen, Svensk Servicehandel & Fast Food, Svenska Antikvariatföreningen och Zoobranschens Riksförbund. Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren och erbjuder sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner . Butikerna samarbetar med Företagarna. www.butikerna.org

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Entrédörren till första jobbet har fått högre tröskel.
Bengt Hedlund