Butikernas vd: - Inför insättningsgaranti för värdetransporter!

För att återställa förtroende och skapa trygghet borde det införas en insättningsgaranti. Denna idé lanserades idag av Butikernas vd Bengt Hedlund på ett möte med Riksbankens kontanthanteringsråd.

- Det finns liknande upplägg i andra sammanhang och borde fungera även här.

Även om många problem återstår att lösa för enskilda handlare och även om kontantbristen kan bli ett problem lokalt, så verkar den stora faran vara över när det gäller följderna av Panaxia-affären.

Det konstaterades idag när Riksbanken kallade kontanthanteringsrådet till ett tidigarelagt möte. De stora samhälleliga problemen med bristande kontantförsörjning och kedjor som saknar avtal för värdetransport, verkar vara över. Men det innebär inte att det inte finns problem.

- Mer än en sjundedel av alla bankomater är tomma idag och på mindre orter kan det leda till kontantbrist. Många enskilda handlare har problem med sin likviditet vilket kan orsaka konkurser och nedläggningar och det är problem som måste lösas. Samtidigt måste det vid sidan av detta tas ett nytt grepp så att inte samma sak kan hända igen.

- Butikerna föreslår en insättningsgaranti liknande den som finns för privatpersoner och bankkonton. Det visserligen inte statens ansvar men man kan ändå tänka sig att Finansinspektionen blandas in som kontrollmyndighet.

Att transportera pengar mellan handel och bank är inte bara en avtalsfråga, menar Bengt Hedlund.

- Det handlar lika mycket om förtroende för system och samhälleliga funktioner.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Hedlund, vd Butikerna, 08-505 970 31, bengt.hedlund@butikerna.org

Butikerna är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora butiker inom svensk detalj- och servicehandel. Anslutna branschorganisationer: Cykel Motor och Sportfackhandlarna, Stockholms Köpmannaförbund, Sveriges bagare & konditorer, Sveriges Bowlinghallars Förbund, Föreningen Leksaksbranschen, Svensk Servicehandel & Fast Food, Svenska Antikvariatföreningen, Zoobranschens Riksförbund, Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör samt Branschföreningen Interiör & Design. Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren och erbjuder sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner . Butikerna samarbetar med Företagarna. www.butikerna.org

Taggar:

Om oss

Butikerna är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora företag inom svensk detalj- och servicehandel. Totalt har man cirka 4 000 medlemmar.Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren. Man erbjuder också sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner.Butikerna samarbetar med Företagarna vilket ytterligare förstärker såväl opinionsbildningen och medlemsförmånerna.Anslutna branschorganisationer:Cykel Motor och SportfackhandlarnaLek- och BabybranschenSvensk Servicehandel & Fast FoodSvenska AntikvariatföreningenSveriges bagare & konditorerSveriges Bowlinghallars FörbundZoohandlarnas Riksförbund

Dokument & länkar

Snabbfakta

Butikernas vd Bengt Hedlund föreslog idag på Riksbankens kontanthanteringsråd att det ska införas en insättningsgaranti. Detta för att förhindra att liknande saker som Panaxia-affären, kan hända igen.
Twittra det här

Citat

Butikerna föreslår en insättningsgaranti liknande den som finns för privatpersoner och bankkonton.
Bengt Hedlund, vd Butikerna