Risk för minskad försäljning inom handeln

Höjda skatter, slopade subventioner och avdrag samt eventuellt också krav på högre amorteringar.

- Det är många bitar i regeringens budget som tyvärr påverkar handeln negativt, säger Butikerna vd, Bengt Hedlund.Det är ingen glad läsning, den nya regeringens första budget. Sju miljarder i höjda skatter för hushållen, slopande av jobbskatteavdraget, höjda miljöskatter och en ändrad gräns för statlig skatt. Dessutom tre miljarder i slopade avdrag för pensionssparande.

Bengt Hedlund är orolig för hur detta kommer att påverka konsumtionen.

- Även om inte allt införs direkt så skapar det en oro som i sig leder till en allmän åtstramning med mera sparande som följd. Det betyder mindre konsumtion och mindre shopping. Alltså kommer handeln att drabbas.

- I nästa steg betyder det att man måste dra in på personal och med det skapas helt andra problem i samhället. Att man höjer arbetsgivaravgiften för unga gör det hela än värre.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Hedlund, vd i Butikerna, 08-505 970 31, bengt.hedlund@butikerna.org

Butikerna är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora butiker inom svensk detalj- och servicehandel. Anslutna branschorganisationer: Cykel Motor och Sportfackhandlarna, Sveriges bagare & konditorer, Sveriges Bowlinghallars Förbund, Föreningen Leksaksbranschen, Svensk Servicehandel & Fast Food, Svenska Antikvariatföreningen och Zoobranschens Riksförbund. Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren och erbjuder sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner . Butikerna samarbetar med Företagarna. www.butikerna.org

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är många bitar i regeringens budget som tyvärr kommer att påverka handeln negativt.
Bengt Hedlund