Delårsrapport Byggmax Group 1 januari- 30 juni 2020

Report this content

BÄSTA KVARTALET NÅGONSIN

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET 2020
• Nettoomsättningen ökade till 2 499 (1 799) Mkr, en tillväxt med 38,9 procent.
• Koncernens valutajusterade jämförbara försäljning ökade med 39,2 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,1 (30,7) procent.
• EBITA uppgick till 357 (133) Mkr, en EBITA-marginal på 14,3 (7,4) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 347 (123) Mkr, en rörelsemarginal på 13,9 (6,8) procent.
• Periodens resultat uppgick till 268 (87) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 4,39 (1,42) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 254 (788) Mkr.
• Under perioden öppnades sex (åtta) butiker.
• Under andra kvartalet har den finansiella påverkan på Byggmax Group från covid-19-pandemin varit fortsatt positiv.
• Byggmax vinnare i Verdens Gang (VG Norge) prisundersökning för terrassprojekt.

 

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och information som Byggmax Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08:00.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Nathhorst, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Byggmax är en ledande nordisk detaljhandelskedja inom byggmaterial och gör-det-själv-produkter med en väl utbyggd e-handel och 167 butiker i Sverige, Norge och Finland. Byggmax erbjuder produkter av hög kvalitet till bästa pris, på ett enkelt och schysst sätt. Byggmax vill finnas nära sina kunder och, oavsett budget eller tidigare erfarenhet, erbjuda kunderna kunskap att förbättra sina hem. I Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, ett nordiskt e-handelsbolag med egenutvecklade komplexa produkter för hem och trädgård, som till exempel uterum och växthus. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2019 och är noterad på Nasdaq sedan 2010.

Prenumerera

Dokument & länkar