Åklagare stödjer Byggnads linje i dödsolycka

Uppdrag Granskning i onsdags handlade om den arbetsplatsolycka på bygget av Vattenfalls huvudkontor i Solna där Christian Wikström miste livet. Ingen kommer att åtalas för olyckan, trots uppenbara brister i säkerheten eftersom rättsapparaten inte kan avgöra vilken av de entreprenörer på plats som hade arbetsgivaransvar.

Nu får Byggnads stöd från åklagarämbetet: huvudentreprenörsansvaret måste gälla fullt ut.

Under de senaste åren har antalet underentreprenörer ökat kraftigt ute på byggarbetsplatserna. Det ställer höga krav på arbetsmiljösamordning. Linjen som Byggnads driver får nu stöd från åklagare Christer Jarlås.

–  Om jag fick önska så hade det varit så att en huvudentreprenör har ansvaret fullt ut för säkerheten på arbetsplatsen och är skyldig att se till att alla underentreprenörer hela vägen uppfyller alla krav och brister, säger åklagare Christer Jarlås i programmet.

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm pekar även på vikten av att arbetsgivarna lyssnar på de fackliga skyddsombuden och vidtar åtgärder när brister påtalas. Facket måste få genomföra löpande skyddsombudsträffar för att stötta skyddsombuden i sin roll. Detta uppskattas inte alltid av arbetsgivarna.

– Christian dog på grund av bristande säkerhet på arbetsplatsen. Därom råder inga tvivel. Men ingen kan åtalas eftersom reglerna är för råddiga. Så kan vi inte ha det, säger Johan Lindholm.

*************

För lokala vinklar - kontakta våra regionskontor. Du hittar dem här: http://www.byggnads.se/regioner/

FAKTA OM SKYDDSOMBUD

Byggnads har 3 205 utsedda lokala skyddsombud (SO) i företagen. De utgör grunden för förbundets arbetsmiljöarbete och deltar varje dag i skyddsarbetet och samverkan för att uppnå nollvisionen. Därutöver finns ca 120 regionala skyddsombud (RSO). Under året besökte dessa cirka 15 000 arbetsplatser sammanlagt. RSO har till huvuduppgift att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet där det saknas skyddsombud. 
Trots nollvisionen miste fem byggnadsarbetare livet förra året.

FAKTA OM ARBETSSKADOR

Belastningsskador från tunga lyft och oergonomiska arbetsställningar utgjorde 55 procent av anmälda arbetssjukdomar under året. Andra stora skadegrupper var vibrationsskador som ger vita fingrar samt bullerskador som ger tinnitus och hörselnedsättningar.

Media

Media

Citat

En arbetares död får inte gå obemärkt förbi rättssystemet
Johan Lindholm