Äntligen fokus på rätt saker!

Report this content

Den politiska debatten har den sista tiden haft fokus på andra frågor än de som rör vår arbetsmarknad. Därför är de välkommet att socialdemokraterna idag har presenterat en handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. Flera av förslagen är sådana som Byggnads medlemmar har krävt under lång tid. "Att våra politiker lyssnar är en stor framgång för Sveriges byggnadsarbetare", säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Byggnads har längre krävt att få stopp på sk falska egenföretagare dvs de som tvingas att bli företagare mot sin vilja. Vi har också ställt krav på ändrade regler vid offentlig upphandling. I handlingsprogrammet finns nu bland annat krav på att få bort falska egenföretagare. Det finns också tydliga krav på att det vid offentlig upphandling endast ska få finnas två led av underentreprenörer och att det ska finnas lärlingar på arbetsplatsen.

-Det är inte en dag för tidigt att våra politiker lyssnar på Sveriges löntagare och lägger fokus på rätt saker. Jag tycker att flera punkter i handlingsprogrammet ligger i linje med vad Sveriges byggnadsarbetare vill se. Vi ger oss inte förrän vi har en arbetsmarknad med ordning och reda där låglönekonkurrensen har förpassats till historiens skräphög, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

Kontakt:

Johan Lindholm, Förbundsordförande Byggnads 070 306 65 40

Matz Larsson Samhällspolitiskt ansvarig Byggnads 070 681 37 02

http://www.byggnads.se/

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ger oss inte förrän vi har en arbetsmarknad med ordning och reda där låglönekonkurrensen har förpassats till historiens skräphög.
Johan Lindholm, Byggnads ordförande