AVTAL 2017: Byggnads och VVS-företagen har växlat yrkanden

Report this content

Idag växlar Byggnads och VVS-företagen avtalsyrkanden på Teknikinstallationsavtalet VVS- och Kyl. Byggbranschen går som tåget och Byggnads ser flera möjligheter att utveckla kollektivavtalet till ett modernt och framtidssyftande avtal som välkomnar alla. 

– Vi fortsätter arbetet för en jämställd byggbransch. Idag saknar gravida kvinnor rätt till full havandeskapslön i kollektivavtalet. Det ska vi förändra. Ska vi locka fler kvinnor till byggbranschen är det en självklarhet, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

– Vi ska stärka arbetstagarnas rätt till sammanhållen nattvila, och se till att få upp lönerna för de som tjänar minst, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Viktigaste yrkanden i korthet:

* Sammanhängande nattvila för arbetstagare i beredskapstjänst.

* Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort.

* En pension att leva på.

* En timma till i arbetstidsförkortning.

* Högre lön för de som tjänar minst.

För yrkandena i sin helhet, se bifogad fil.

För mer information:

Johan Lindholm,
Förbundsordförande Byggnads
070 306 65 40

Torbjörn Hagelin,
Avtalssekreterare Byggnads
070 229 01 62

Emma Sahlén Grip,
Pressekreterare Byggnads
010 601 15 00

http://www.byggnads.se/

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi fortsätter arbetet för en jämställd byggbransch. Idag saknar gravida kvinnor rätt till full havandeskapslön i kollektivavtalet. Det ska vi förändra. Ska vi locka fler kvinnor till byggbranschen är det en självklarhet.
Johan Lindholm