AVTAL 2017: Byggnads och VVS-företagen har växlat yrkanden

Idag växlar Byggnads och VVS-företagen avtalsyrkanden på Teknikinstallationsavtalet VVS- och Kyl. Byggbranschen går som tåget och Byggnads ser flera möjligheter att utveckla kollektivavtalet till ett modernt och framtidssyftande avtal som välkomnar alla. 

– Vi fortsätter arbetet för en jämställd byggbransch. Idag saknar gravida kvinnor rätt till full havandeskapslön i kollektivavtalet. Det ska vi förändra. Ska vi locka fler kvinnor till byggbranschen är det en självklarhet, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

– Vi ska stärka arbetstagarnas rätt till sammanhållen nattvila, och se till att få upp lönerna för de som tjänar minst, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Viktigaste yrkanden i korthet:

* Sammanhängande nattvila för arbetstagare i beredskapstjänst.

* Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort.

* En pension att leva på.

* En timma till i arbetstidsförkortning.

* Högre lön för de som tjänar minst.

För yrkandena i sin helhet, se bifogad fil.

För mer information:

Johan Lindholm,
Förbundsordförande Byggnads
070 306 65 40

Torbjörn Hagelin,
Avtalssekreterare Byggnads
070 229 01 62

Emma Sahlén Grip,
Pressekreterare Byggnads
010 601 15 00

http://www.byggnads.se/

Taggar:

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi fortsätter arbetet för en jämställd byggbransch. Idag saknar gravida kvinnor rätt till full havandeskapslön i kollektivavtalet. Det ska vi förändra. Ska vi locka fler kvinnor till byggbranschen är det en självklarhet.
Johan Lindholm